En truet krykkjebestand (bildet) gjør at Miljødirektoratet går mot åpning av Sandskallen-Sørøya nord for havvind. Foto: Tycho Anker-Nilssen/Norsk institutt for naturforskning

OED får EØS-refs fra Miljø­direktoratet

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Fredag, 6 desember, 2019 - 14:05

Miljødirektoratet hadde ikke fått med seg at det var høring til ny havvind-forskrift. Men i sitt ettersendte innspill, datert 28. november, kommer direktoratet med en hard konklusjon over Olje- og energidepartementets forskriftsarbeid.

«Vi bemerker at forslaget til forskrift ikke ser ut til å ivareta kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv om vurderinger av miljøvirkninger av visse offentlige og private prosjekt (EIA-direktivet) og EU-direktiv om vurderinger av virkninger av bestemte planer og program (SEA-direktivet) som gjelder på området fullt ut», heter det i uttalelsen, som Energiteknikk har sett.

Artikkelen er 684 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent. 

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..

På forsiden nå

Men OED kan ikke love raskere saksbehandling.
Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
Skal håndtere store krefter i Erdalsvassdraget.
NVE gir dispensasjon.
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.