Equinors LNG-anlegg på Melkøya slipper ut drøyt 1 million tonn CO2 per år. Foto: Øyvind Lie

OED skal utrede hel eller delvis elektrifisering av Mongstad, Kårstø og Melkøya.

Regjeringen har gitt Olje- og energidepartementet i oppdrag å kartlegge mulighetene for å elektrifisere de største landbaserte industrianleggene i Norge, melder Aftenposten.

Statsminister Erna Solberg trekker frem Mongstad, Kårstø og Melkøya som eksempler på installasjoner som kan få ned utslippene ved hel- eller delelektrifisering.

– Elektrifisering er et av våre viktigste klimatiltak, sier Solberg til avisen.

Regjeringen vil slik også skaffe seg oversikt over  mulige barrierer, som for eksempel kapasiteten i strømnettet.

OED skal involvere andre departementer arbeidet.

Initiativet kom før Sylvi Listhaug ble energiminister. 

– Dette er et initiativ jeg har vært opptatt av å få gjennomført. Det er dessuten statsministerens privilegium å føre frem de sakene vi ønsker å prioritere, sier Solberg.

Kartleggingen skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, ser Equinor allerede på mulighetene for å elektrifisere Melkøya, og Gassco har planer om elektrifisering på Kårstø.