Statkraft vil hjelpe svenske Inlandsbanan med å få dieseltog over på hydrogen. Foto: Inlandsbanan

Statkraft og det svenske gods- og transportselskapet Inlandsbanan har inngått en intensjonsavtale om pilotprosjekt.

Prosjektet går ut på å i fellesskap utrede hydrogendrevet godstrafikk i Sverige i løpet av 2020 – 2021.

Det er diesellokomotiver som i tilfelle kan konverteres til hydrogendrift.

Hvis resultatet blir positivt, vil neste steg være å starte hydrogenproduksjon og bygge infrastruktur for å gjennomføre tester.

– Statkraft anser att hydrogen fra fornybar energi blir helt avgjørende for å oppnå CO2-fri transport, og dette prosjektet gir interessante muligheter i den utviklingen, sier Ulf Eriksen i Statkraft i en meldingi på Statkrafts nettside.