Det ble uvanlig fullt på kontoret da Sylvi Listhaug (Frp) tok over som olje- og energiminister onsdag ettermiddag. Foto: Øyvind lie

– Det er viktig å sørge for at vi fører en politikk som gjør at norske strømkunder ikke må betale mye mer for strømmen enn de burde, svarer den nye energiministeren, Sylvi Listhaug, på spørsmål om NorthConnect.

– Jeg er utrolig stolt over å være her i Olje- og energidepartementet. Er det en ting jeg ønsker å bruke tiden min på, er det å få opp igjen stoltheten til Norges viktigste næring, nemlig olje- og gassnæringen, sa olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) etter å ha fått overlevert nøkkelkortet fra sin forgjenger og partifelle Kjell-Børge Freiberg onsdag ettermiddag.

På spørsmål om det bør bygges flere utenlandskabler, var den nyslåtte energiministeren naturlig nok ikke veldig konkluderende.  

– Saken om NorthConnect blir en stor sak som kommer på mitt bord. Det kommer jeg tilbake til senere, jeg vil sette meg godt inn i saken og se på alle sider av den, sa Listhaug.

Passer på prisen

Men hun hun er opptatt av kablenes påvirkning på strømprisen.

– Generelt er det selvfølgelig viktig å sørge for at vi fører en politikk som gjør at norske strømkunder ikke må betale mye mer for strømmen enn de burde, sa Listhaug.

– Synes du kraftkabler til utlandet kun skal kunne eies av Statnett, eller også av andre?

– Nå er det jo fattet vedtak i Stortinget som går på disse spørsmålene. Jeg skal få satt meg godt inn i det. Så får vi komme tilbake til NorthConnect senere, svarte Listhaug, på spørsmål fra Energiteknikk.

Skjemmende vindkraft

Hun fikk mange spørsmål om vindkraft, blant annet en uttalelse hun ga til TV2 i sommer om at vindkraft på land er noe «svineri». Hun svarte slik på spørsmål om hun fremdeles står inne for sitatet.

– Jeg er opptatt av at vi ikke skal ha vindturbiner over hele landet, at vi skal ta vare på den vakre naturen vi har. Så skal vi jobbe med konsesjonssystemet og lage nye regler for det. Jeg mener at en del steder så er det skjemmende. Jeg kjørte gjennom Tyskland i sommer, og mener at det der er en del steder det ikke er spesielt pent med alle disse vindturbinene. Når vi skal bygge vindturbiner i Norge, må vi jammen tenke på hvor vi skal ha dem, fordi vi har et så fantastisk vakkert land, sa Listhaug.

Vindkraftmotstandere håper at Listhaug skal gå inn å stoppe pågående prosjekter. Men det vil ikke skje.

– De som er under bygging, kan man ikke gå inn og stoppe. Det er fremtidige konsesjonsbehandlinger og regelverks som ligger der, vi ønsker å se på, sa Listhaug.

– Også menneskeskapte

Den nye energiministeren har tidligere vært skeptisk til om klimaendringer er menneskeskapte, noe hun også ble konfrontert med under overrekkelsen.

– Jeg mener at de også er menneskeskapte. Derfor skal vi ta ansvar for å bringe verden videre, gjøre verden grønnere, gjennom teknologiutvikling. Og da er norsk olje- og gassektor en del av løsningen, sa Listhaug.

Da Freiberg overleverte nøkkelen, medga han at det er litt vemodig at hans tid som statsråd er slutt.

– Det er alltid ting du skulle fått gjort. Vindkraft er en sak det har blåst om det siste året. Men jeg er ikke bekymret, fordi jeg vet at den saken og alle andre saker er i de beste hender, sa Freiberg.