Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, advarer mot å endre dagens regulering. Foto: Konkurransetilsynet

Vil gi risiko for høyere nettleie for mange husholdninger, advarer tilsynet.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ved NVE utredet mulige tiltak for utjevning av nettleien.

I høringen utreder RME tre mulige ordninger for utjevning av nettleie: En frimerkemodell, distriktsenergimodellen, og en tilskuddsordning. De foreslåtte ordningene fjerner ifølge Konkurransetilsynet koblingen mellom det enkelte nettselskaps kostnader og nettleien som kundene til det enkelte selskap betaler.

«Det vil svekke nettselskapenes motivasjon til kostnadseffektiv drift og effektiv organisering», skriver Konkurransetilsynet i en melding på sin nettside.

Tilsynet mener derfor at de foreslåtte tiltakene medfører «en risiko for høyere nettleie for husholdningene sammenlignet med dagens situasjon, og at forslagene dermed vil gå imot Stortingets intensjon om lavest mulig kostnad til kundene».

– For at nettselskapene skal drives mest mulig effektivt, bør det enkelte selskapets kostnader være avgjørende for hvor høy nettleie kundene til det enkelte selskap betaler. Det vi er tjent med er sammenslåinger av mindre nettselskap for å få en mer kostnadseffektiv drift slik at nettleien blir lavere og jevnere. Slik dette er foreslått vil det undergrave hele poenget med å få ned nettleien, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.