Statnett hovedkontor
Statnetts hovedkontor i Nydalen.

RME endrer ikke beregningen av Statnetts inntektsrammer for 2020.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE sendte fredag varsel om inntektsramme for Statnett for 2020 der de anvender en kostnadsnorm lik 100 prosent av kostnadsgrunnlaget, slik de har gjort tidligere år.

Inntektsrammen blir på 7.685. 813.000 kroner. Kostnadsnormen for 2020 fastsettes på tilsvarende måte som i tidligere år.

RME skriver i sitt vedtak at de har vurdert om resultatene fra en internasjonal benchmarking av Statnett tidligere i år skulle gi grunnlag for å fastsette kostnadsnormen for 2020 på annen måte enn i tidligere.

Uenige om effektivitet 

I benchmark-analysen ble det hevdet at Statnett hadde høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. Statnett var kritisk til den konklusjonen, og RME har bestemt seg for å holde seg til praksisen fra tidligere år.

«Vi mener det er sannsynlig at Statnett i 2017 var mindre kostnadseffektive enn et gjennomsnittlig effektivt norsk nettselskap har vært over tid, selv når det er tatt hensyn til usikkerhetene i slike analyser. Vi har likevel kommet til at kostnadsnormen for 2020 skal fastsettes etter samme metode som tidligere. Dette skyldes blant annet at kostnadene i 2018, som er grunnlaget for inntektsrammene for 2020, er lavere enn i 2017, og at vi har brukt samme metode i alle år, også i de årene hvor internasjonal benchmarkingene tilsa at Statnetts kostnadseffektivitet har vært høyere enn gjennomsnittet av norske nettselskaper», skriver RME i sitt vedtak, som Energiteknikk har sett. 

Vurderer fremdeles endring

For å styrke insentivene til kostnadseffektivitet, varsler imidlertid RME at de vil «jobbe videre med metoden for å fastsette kostnadsnormene fra 2021. Det er et mål at kostnadsnormen skal være mer frikoblet fra utviklingen i selskapets egne kostnader enn den har vært til nå». 

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett er fornøyd med avgjørelsen.

– Det er et veldig bra utgangspunkt. Vi mener at det reflekterer effektivitetsarbeidet vi har gjennomført. Samtidig har vi betydelige effektivitetsprogrammer på gang, dette er noe vi er opptatt av, sier Glette til Energiteknikk.

Han påpeker at selskapet har store oppgaver foran seg med å bidra til et fullelektrifisert samfunn.

– Forutsigbare rammer er viktig for oss, sier Glette.