Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen talte på Pareto-konferansen i Oslo torsdag. Foto: Øyvind Lie

Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Bør NorthConnect bygges og bør den gjennomføres fort?

– Ja, jeg mener kabelen bør bygges. Den er både et veldig godt klimaprosjekt fordi den gjør at vi kan knytte sammen Storbritannia og Norge på en sterkere måte. Storbritannia er ett av landene i verden som er ledende i å fase ut fossile brensler til kraftproduksjon og erstatte det med fornybart, i hovedsak vind. Da trenger de mer reguleringsevne. De er nødt til å ha en løsning. Ved å bygge en kabel til nå, kan vi være en del av den løsningen, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i et intervju med Energiteknikk under Pareto-konferansen i Oslo torsdag.

Kan bruke gass og batterier

Han advarer mot å vente, slik enkelte har tatt til orde for.

– Hvis vi venter for lenge, er de nødt til å finne andre løsninger, bygge mer gasskraft eller mer batterier eller andre ting, eller bygge kabler til andre land, som gjør at vi da kommer for sent, sier Rynning-Tønnesen.

Han mener det blir som om Norge skulle ha prøvd å bygge gassledninger til Europa nå.

– Det ville ikke fungert. Vi fikk det til fordi vi kom da markedet var der. Markedet for regulering i Storbritannia er der nå.

– Prosjektet er modent nå

– Så da bør man si ja til kabelen før man har fått erfaringer med de to kablene som er under bygging?

– Det er klokt å skaffe seg erfaringer, slik det har vært politisk ønske om. Men når det gjelder erfaringer med selve byggeprosjektet, har vi nå snart den erfaringen vi trenger, fordi kablene til Tyskland og England blir ferdige. Driftserfaringen med kabler, den tekniske driften, er vi langt på vei med å få. Den totale systemmessige erfaringen må bygge på en kombinasjon av det vi allerede har opplevd og simuleringer. Det må kunne gå an å foreta gode simuleringen sånn at vi ikke skal vente på ett eller annet i fremtiden når markedet i Storbritannia er der nå og prosjektet er modent nå, sier Rynning-Tønnesen.

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi og E-CO Energi og det statlige svenske selskapet Vattenfall. Kabelen på 1400 MW skal gå mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. NVE leverte nylig en analyse til OED hvor de konkluderte med at kabelen ville ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.