Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.

Av dette er 23,9 TWh bygget i Sverige og 10,5 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030, skriver NVE i en melding på sin nettside.

Totalt er 23,3 TWh under bygging per januar 2020, hvorav 12,4 TWh i Sverige og 10,9 TWh i Norge. Utover dette er 3,8 TWh investeringsbesluttet i Sverige, ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per januar 2020.