elv
Illustrasjonsfoto: Morten Rygh/Mostphotos

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.

OED har opprettholdt NVEs konsesjon til Bjørndalen kraftverk i Voss herad i Vestland fylke. Kraftverket vil kunne bidra med en årlig produksjon på om lag 6 GWh, opplyser departementet på sin nettside.

Departementet har imidlertid omgjort NVEs konsesjon til Storagroe kraftverk i Voss herad til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,5 GWh, men departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for naturmangfold og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.

Videre har OED oprettholdt tidligere Oppland fylkeskommunes avslag til Kjønnås minikraftverk i Ringebu kommune i Innlandet fylke. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 2 GWh, men departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for en kritisk truet art og øvrig naturmangfold av stor verdi, herunder Nordåa-Søråa naturreservat.