mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.

Aggregatorer kan spille en viktig rolle i et kraftsystem som er i endring ved å gjøre det lettere for sluttbrukere å tilby forbruksfleksibilitet til kraftsystemet. Konkret betyr dette at strømkunder som ønsker det kan inngå avtale med aggregatorer om å flytte noe av sitt forbruk til andre tidsperioder, avhengig av kraftsystemets løpende behov for fleksibilitet, skriver NVE i en pressemelding.

Forbruksfleksibilitet gjennom aggregering kan gi systemansvarlig et nytt verktøy for å balansere kraftsystemet, og kan bidra til at det kan integreres mer variabel fornybar kraftproduksjon i Norden.

Det er flere regulatoriske utfordringer som må løses for at aggregering av forbruksfleksibilitet kan utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte. NordREG mener det er hensiktsmessig at utviklingen av det regulatoriske rammeverket skjer på en koordinert måte i Norden. NordREG påpeker samtidig at fordelene ved uavhengig aggregering må vurderes opp mot omkostningene knyttet til endringer i for eksempel måling- og avregningssystemer.

Aggregering av forbruksfleksibilitet kan gjennomføres av kraftleverandører eller av uavhengige aktører. Med begrepet «uavhengig aggregator» menes en aggregator som tilbyr sine tjenester til en strømkunde uten å inngå en avtale med kundens eksisterende kraftleverandør.

EUs «ren energipakke» (CEP) stiller krav til de tre andre nordiske landene om å utvikle metoder for å gi uavhengige aggregatorer adgang til kraftmarkedene. RME mener det er hensiktsmessig at Norge deltar i utviklingen av fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.

NordREG anbefaler at de nordiske energidepartementene utvikler et overordnet fellesnordisk veikart for nærmere analyser av potensialet og utfordringer ved uavhengig aggregering. Videre foreslår NordREG at departementene utpeker relevante myndigheter og aktører som skal utføre dette arbeidet, ifølge meldingen.