Foto: Fred Olsen Windcarrier

Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan, opplyser instituttet i en pressemelding.

Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til Changfang og Xidao havvindpark. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.

– GIEKs garanti er viktig for å styrke Fred. Olsen Windcarrier sin posisjon som leverandør til havvindprosjekter i Sørøst-Asia, sier Even Larsen, CEO i Fred Olsen Ocean AS i meldingen.

–  Dette er det andre store havvindprosjektet vi er med på i regionen, og vi har nå åpnet kontor i Taiwan. Vi merker økt etterspørsel etter våre tjenester og håper å vinne flere kontrakter i regionen, forteller Larsen.

Danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er eier og skal utvikle den bunnfaste havvindparken Changfang og Xidao utenfor Taiwan med kapasitetseffekt på 589 MW. Vindparken er lokalisert 11-25 kilometer vest for Taiwan .

Prosjektet blir finansiert gjennom et internasjonalt banksyndikat der flere lands eksportkreditt-institusjoner deltar med en stor andel av totalfinansieringen. Norske GIEK garanterer for lån som utbetales av taiwanske banker. GIEKs garantiansvar i prosjektet er 4,07 milliarder taiwanske dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. GIEKs garanti er knyttet til norske eksportleveranser fra Fred. Olsen Windcarrier samt andre norske leverandører.

– Staten Norge har kredittrating AAA, derfor kan GIEK tilby den samme kredittrating til långiverne i internasjonale prosjekter. Vår forutsetning er at kjøperne velger nettopp norske varer og tjenester, forteller Nistad. 

Fred. Olsen Windcarriers ble grunnlagt i 2008. I 2019 installerte selskapet hele 36 prosent av alle havvindturbiner i Europa. Selskapet inngår i Fred. Olsen Ocean Ltd.