glitre
Glitre Energis hovedkontor i Drammen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.

– Oppkjøpet styrker og kompletterer vår satsing på energieffektivisering i bedriftsmarkedet. Potensialet for å kutte kostnader ved å benytte de dataene som allerede er i et bygg eller en fabrikk er som regel overraskende høyt. Dette passer godt med Glitre Energis ambisjon om å utnytte ny teknologi og ta en tydelig rolle innen elektrifiseringen av samfunnet, sier Anders Diep-Lynne i en pressemelding.

Han er leder for det nyopprettede forretningsområdet nye energiløsninger i Glitre Energi hvor målet er å utvikle ny forretning på områder hvor man allerede har kompetanse.

Kristian Aarstad Vennemoe var største aksjonær og daglig leder i Green Building Solutions (GBS). Han er ansatt som forretningsutvikler med ansvar for å utvikle selskapet videre. Vennemoe startet GBS i 2014.