– Vi vil kjempe for å beholde kundene fra før konkursen, sier daglig leder Jan Feldborg i Jacobsen Elektro, her flankert av kommunikasjonsansvarlig Arve Stølann Angell (t.v) og prosjektsjef Lars Karlsen. (Foto: Stein Arne Bakken)

«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.

Hvis man går inn på hjemmesiden til Jacobsen Elektro, merker man svært liten forskjell på hva elektrobedriften markedsførte seg med i Norge før konkursen, og hva som tilbys av tjenester i dag. Det nye selskapet teller bare et tjuetalls ansatte. 16 av disse er blant de 65 som jobbet i det konkursrammede selskapet.

En av årsakene til at selskapet har færre ansatte, er at utenlandssatsingen er «lagt på is» inntil videre.

Daglig leder Jan Feldborg i Jacobsen Elektro AS bekrefter at elektrobedriften går bredt ut med å tilby tjenester til energibransjen. Det innebærer også at de vil konkurrere med NORPEC om kundene innen relevern og kontrollanlegg som før konkursen ble betjent av service- og tjenesteavdelingen. 33 av fagfolkene herfra jobber nå hos konkurrenten.

– Vi har den kompetansen som trengs for å kunne tilby et bredt spekter av tjenester.  Innenfor relevern har vi fire dedikerte medarbeidere, og vi skal ansette flere sivilingeniører og ingeniører. Vi har også valgt å tilknytte oss en ekstern samarbeidspartner som foretar en «revisjon» av alle releplaner. Dette gjør at vi kan tilby de samme produktene og tjenestene som «gamle» Jacobsen Elektro. I tillegg har vi innført enda bedre kvalitetssikring, sier Feldborg til Energiteknikk.

Skal øke staben

– Vi vil nok være noen færre medarbeidere, men vi kommer til å øke staben med yngre fagfolk som har oppdatert datateknologisk kompetanse. Dette vil være et fortrinn i en utvikling som vil bli sterkt preget av digitalisering. Dessuten gir yngre medarbeidere en ny giv i organisasjonen, de kommer inn med andre holdninger og et friskt blikk for hvordan tingene skal gjøres, sier Feldborg.

Energiteknikk besøkte bedriften, som holder til i et næringsbygg på Lierstranda, like i nærheten av Kjellstad Næringspark, der det konkursrammede selskapet hadde lokaler.

Ledelse fra Invex Group

Foruten Feldborg møtte vi andre sentrale personer i bedriften, prosjektsjef Lars Karlsen og kommunikasjonsansvarlig Arve Stølann Angell.

Karlsen er en av de 16 medarbeiderne som er blitt med over fra det konkursrammede Jacobsen Elektro. Der jobbet han i fire år, og før det var han ansatt i Lier Everk. Feldborg og Stølann Angell kommer fra eierselskapet Invex Group.

Feldborg er økonom med mangeårig ledererfaring fra norsk og nordisk næringsliv, blant annet Norsk Hydro, Egmont-gruppen og Collector Bank. Han har også vært direktør for Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, Riksteatret og Teater Ibsen.

Betydelige fordeler

Karlsen peker på at konkursboet de overtok 2. desember, gir selskapet betydelige fordeler, også på området relevern og kontrollanlegg.  Det gjelder blant annet kundehistorikk og det egenutviklede releplanverktøyet ProDocX, som også inneholder omfattende informasjon om mer enn tusen ulike relevern.

– Vi ønsker ikke å nedprioritere dette forretningsområdet, som var helt sentral for den norske virksomheten til Jacobsen Elektro. Det er ikke logisk å skulle velge bort dette beinet å stå på. Vi skal bli en seriøs og stor aktør, også i markedet for relevern og kontrollanlegg, understreker Feldborg.

Unik kundeinformasjon

Karlsen legger til at selskapet sitter med unik informasjon om hvert enkelt relevern og releplaner hos i alt 270 nettselskap og andre bedrifter.

– Mange av relevernene skal oppdateres. Det gir oss en flying start, sier Karlsen.

­– I tillegg overtok vi alt av kontrakter som var inngått med kunder før konkursen. Vi jobber nå for å få forlenget flest mulig av disse kontraktene. Vår avtale med konkursboet innebærer at vi overtar ansvaret med disse avtalene, og vi har fått bekreftelse fra flere av kundene om at de godtar dette, sier Feldborg.

Femten oppdrag

Han opplyser at selskapet så langt har fått femten små og store oppdrag hos nettselskaper. Det omfatter også såkalte EPC-kontrakter, der selskapet leverer nøkkelferdige anlegg. Det tidligere selskapet hadde flere slike kontrakter, blant annet med Statnett om bygging av transformatorstasjoner.

– Vi har fått en veldig god start, sier Karlsen.

– Hos tidligere kunder som etterspør tjenester innenfor nettplanlegging, har vi fått bekreftet at de anser oss som leveringsdyktige, slik at de fritt kan velge oss. Ofte vil det oppleves som en fordel å kunne fortsette kundeforholdet, legger Karlsen til.

Vil bli tilført midler

Ifølge Feldborg har de tjent penger fra første dag.

– Vi har tilstrekkelig med midler, og er trygge på at vi vil bli tilført det vi trenger for å bygge opp selskapet. Vår eier har solide økonomiske muskler, sier han.

– Vi ser frem til å kjempe om oppdrag og kunder. Vi er nødt til å bevise våre egenskaper og kunne dokumentere vår kompetanse. Vi legger opp til en ærlig kamp, understreker daglig leder Jan Feldborg, som mener at det er plass for begge de konkurrerende selskapene i markedet.