Illustrasjon av kraftverksbygget til Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune. Illustrasjon: Hafslund E-CO

​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.

Norsk Grønnkraft Utbygging AS (NGKU) skal bygge kraftverket på vegne av Opplandskraft. Prosjektet har en forventet kostnad på ca. 47 millioner kroner og starter våren 2020. Kraftverket skal være ferdig og satt i drift høsten 2021, skriver Hafslund E-CO i en pressemelding.

Hinøgla kraftverk blir et småkraftverk som vil utnytte et fall på ca. 94 meter og få en årsproduksjon på ca. 10,5 GWh. 

– Hinøgla kraftverk er et relativt lite prosjekt, men anlegget er tett integrert med Øvre Vinstra kraftverk, som er et av Opplandskrafts større anlegg med en årsproduksjon på ca. 650 GWh. Hinøgla vil gi en tilleggsproduksjon av fornybar energi som kan driftes på en effektiv måte, sier daglig leder i Opplandskraft, Egil Skøien, i meldingen.

Hinøgla kraftverk blir bygget som en totalentreprise med Norsk Grønnkraft Utbygging AS (NGKU) som leverandør.

​Opplandskraft DA er eid av Hafslund E-CO (75 prosent) og Akershus Energi (25 prosent). Opplandskraft har seks heleide kraftverk i Glomma- og Lågenvassdraget og ett kraftverk under bygging i Tolga kommune.

Gjennom deleierskap i Øvre Otta DA (78,88 prosent) har selskapet ytterligere to kraftverk og en pumpestasjon i Øvre Otta. Anleggene til Opplandskraft driftes av Hafslund E-CO.

Norsk Grønnkraft Utbygging AS er eid av Akershus Energi, Hafslund E-CO, Glitre og Østfold Energi.