Fiberkabel. Illustrasjonsfoto: Chaitawat/Wikimedia Commons

Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.

Selve fiberkabelen skal produseres av det norske selskapet Nexans på Rognan.

– Med transportkapasitet på inntil 216 terabits per sekund vil den undersjøiske fiberkabelen øke datakapasiteten mellom Norge og utlandet betydelig, sier Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft, i en pressemelding.

Kabelen vil ha en kostnad i størrelsesorden rundt en halv milliard kroner, ifølge en melding på BKKs nettside.

Fiberkabelen til England blir en del av et større europeisk fibernettverk som Altibox etablerer. Gjennom nordsjøfiberen og en ny fiberkabel mellom Larvik og Hirtshals kobles Norge sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg.

Det betyr at Norge kobles på de store datasenter-knutepunktene i Irland, Danmark og Sverige, der aktører som Microsoft, Facebook, Google og Amazon allerede har store datasentre. 

På grunn av det harde været i Nordsjøen vil bunnundersøkelser og prosjektering foregå i sommerhalvåret dette året. Selve fiberkabelinstallasjonen finner sted i 2021 og nordsjøfiberen skal være operativ innen utgangen av 2021. 

Eierposter:

  • Lyse Fiberinvest AS                  37,432%
  • Haugaland Kraft AS                  26,278%
  • BKK Digitek AS                         20,747%
  • Jacob Hatteland Holding AS     8,103%
  • Polysys AS                                 4,698%
  • Green mountain AS                   2 018%
  • Ryfylke IKS                                 0,724%