Bildet er tatt under byggingen av Roan vindpark. Foto: Vestas

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.

Historisk sett utgjør dette et svært høyt investeringsnivå, selv om det tilsvarer et lite fall på 2,5 prosent sammenlignet med utførte investeringer i 2018, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en melding.

Nedgangen fra 2018 til 2019 skyldes ifølge SSB et klart fall på hele 17 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i utgangen av 2018. Den samlede nedgangen ble derimot dempet av en klar vekst i produksjonsleddet som kan knyttes til utbygging av nye vindparker.

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2020 antyder nå en marginal investeringsvekst på 2,2 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019 gitt i februar i fjor.

SSB har tidligere antydet en nedgang på 8,4 prosent for 2020. Dette ser nå altså ikke ut til å slå til.

«Den positive endringsraten som indikeres nå, kommer som følge av en kraftig oppjustering av 2020-anslaget sammenlignet med forrige måling. Oppjusteringen kommer særlig innenfor produksjonsleddet. Dette skyldes blant annet at nye vindkraftutbygginger har blitt vedtatt, og er nå inkludert i anslaget for 2020», skriver byrået.

Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019 er det nå ventet en investeringsvekst i produksjonsleddet i 2020 på 9 prosent. På den andre siden, antydes det en investeringsnedgang i distribusjonsleddet på 6 prosent.