lockert
Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi. Foto: Distriktsenergi

RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.

Like før helgen sendte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE sin innstilling til Olje- og energidepartementet om bestemmelser om nøytralitet, selskapsmessig og funksjonelt skille.

Innholdet er langt på vei i tråd med det opprinnelige forslaget, som ble sendt på høring i juni i fjor.

Det kom inn 49 høringsuttalelser, som RME har gjennomgått, og gjort noen endringer fra det opprinnelige forslaget.

– Burde strukket seg lengre

En av endringene er at RME har myket litt opp i forholdet mellom morselskap og datterselskap i konsern når det gjelder hvem som kan sitte hvor. 

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, mener endringene er til det bedre, men han er ikke fornøyd.

– RME burde ha strukket seg enda lengre i dette spørsmålet. Sjefens ansatte kan sitte i styret til nettselskapet, men ikke sjefen selv. Det mener vi er en underlig tilnærming, sier Lockert til Energiteknikk.

Det er også myket noe opp med hensyn til overgangsregler, men i sum mener Lockert at forskriftsendringene øker byråkratiet mer enn den fordelen forslagene skal gi landets kunder av nettselskapene.

– Dette gjelder ikke minst reglene rundt merkevare, der vi mener RME burde ha holdt seg til forholdet mellom nett og kraftomsetning og ikke til hele konsernets spekter av oppgaver, sier Lockert.

– Skrivebordstilnærming

Reglene rundt salg og utleie av overskuddskapasitet er slik det ble opprinnelig foreslått, noe Distriktsenergi  mener er et godt forslag til løsning.

– Her ser man på praktiske løsninger mer enn bare en skrivebordstilnærming, hvilket deler av forskriftene for øvrig ser ut til å være, sier Lockert.