ETAP
Eastern Trough Area Project (ETAP) er et av feltene på britisk sokkel som eierne har bedt om kraft fra Norge til. Foto: BP

Søknader om å bygge kabler til petroleumsinstallasjoner i utlandet, er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå, opplyser OED.

Som Energiteknikk skrev mandag, ønsker BP, Shell og Total å ta ut mellom 100 og 200 MW kraft fra Kvinesdal for å forsyne felter på britisk sokkel via en 300 kilometer lang kabel. 

CO2-utslippene kan reduseres med mellom 400.000 og 800.000 tonn per år, og både Zero og Energi Norge er i utgangspunktet positivt innstilt til ideen.

Energiteknikk har spurt Olje- og energidepartementet om det er aktuelt for dem å tillate en slik tilkobling fra Norge av felt som ikke ligger på norsk side av grensen, og hva som eventuelt er problemet. 

I et skriftlig svar påpeker departementet at både mellomlandsforbindelser og strømkabler til petroleumsinstallasjoner krever konsesjoner etter energiloven og havenergilova, og at energimyndighetene tar stilling til konkrete saker gjennom konsesjonsbehandlingen. 

«I konsesjonsbehandlingen vurderes bl.a. virkningene for det norske kraftsystemet og hvorvidt det omsøkte tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt. Det er aktørene selv som utvikler prosjekter og søker norske myndigheter om nødvendige tillatelser. Søknader om å bygge forbindelser for å forsyne petroleumsinstallasjoner i utlandet er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå», skriver departementet, og opplyser videre om at de foreløpig ikke har avholdt noe møte med BP om saken.