Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Ankesaken starter i dag.

Det melder NTB.

Oslo kommune og Fortum kontrollerte sammen rundt 90 prosent av aksjene Hafslund, og kunngjorde i april i 2017 at de ville dele selskapet mellom seg og løse ut minoritetsaksjonærene.

Tilbudet fra kommunen var på 96,75 kroner per aksje, men etter Hafslund-styrets anbefaling valgte ca. 1.500 minoritetsaksjonærer å takke nei til tilbudet fordi de mente prisen var for lav.

I februar 2019 tilkjente Oslo tingrett de tidligere Hafslund-aksjonærene over én milliard kroner mer enn hva Oslo kommune hadde tilbudt dem.

Men i mars 2019 begjærte Oslo kommunes eierselskap Oslo Energi Holding overskjønn i saken, fordi de mente tingretten la feil premisser til grunn for verdsettelsen, spesielt av områdene Produksjon, Marked og Varme.

Det er satt av 15 dager til saken i Borgarting lagmannsrett.