Arkivfoto: Øyvind Lie

Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.

I en rapport utarbeidet for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), anbefaler Oslo Economics å benytte avanse og lønnsomhet for å måle effektiviteten hos kraftleverandørene. Indikatorene vil gi RME bedre forståelse av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet.

RME har tidligere pekt på at mange og kompliserte avtaler kan føre til et mindre effektivt sluttbrukermarked. Med et sluttbrukermarked i endring, har RME behov for å utvikle nye metoder for å overvåke markedet.

– Med disse nye indikatorene vil vi få bedre forståelse av konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet. Sammen med annen informasjon vil det gjøre oss bedre rustet til å legge til rette for en samfunnsmessig rasjonell omsetning av strøm til kundene, sier direktør Ove Flataker i en melding på NVEs nettside.

Rapporten anbefaler at overvåkningen bør skje ved å følge med på hvordan indikatorene utvikler seg over tid.

RME skriver at de vil utvikle et verktøy som gjør at de på en effektiv og presis måte kan samle inn, analysere og publisere utviklingen i avanse og lønnsomhet hos kraftleverandørene.

Indikatorene avanse og lønnsomhet er ifølge RME i kombinasjon egnet til å gi innsikt i hvordan konkurransesituasjonen utvikler seg over tid.

Avansen er nettoinntekten kraftleverandørene sitter igjen med etter at varekostnaden ved å kjøpe kraft er trukket fra. Leverandørens gjennomsnittlige avanse vil være et uttrykk for konkurransetrykket de står overfor. Dersom avansen reduseres over tid, kan det ifølge RME tolkes som at leverandørens konkurransetrykk er blitt forsterket, og motsatt dersom avansen økes.

Indikatorer for avanse og lønnsomhet kan beregnes ved hjelp av eksisterende data ettersom kraftleverandørene rapporterer årlig inn økonomiske data til RME.