småkraft
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Investorene i Småkraft AS har lovet frisk kapital slik at selskapet sammen med grunneierne skal investere 2,5 milliarder kroner i ny kraftproduksjon.

Det skriver selskapet i en melding på sin nettside.

Småkraft AS har ifølge meldingen allerede investert over 5 milliarder i samarbeid med lokale grunneiere. Nå kan utviklingen fortsette med fornyet styrke.

Småkraft samarbeider med lokale grunneiere som eier små vassdrag. Selskapet har i dag 111 kraftverk, som samlet produserer over 1,1 TWh. Målet er å doble produksjonen.

– Det er en fantastisk nyhet, for grunneiere og lokale leverandører, at vi har fremskaffet disse midlene. Det betyr at vi kan investere i enda mer fornybar energi og lokal verdiskapning også i årene fremover, sier administrerende direktør i Småkraft AS, Terje Vedeler, i meldingen.