Foto: OneCo

Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.

Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning blir Sønnico en del av OneCo-konsernet, skriver OneCo i en pressemelding.

Gjennom Sammenslåingen skal OneCo-konsernet kunne tilby et enda bedre tilbud av produkter og tjenester i hele Norge.  
 
– Vi er utrolig glade for å ha fått Sønnico med på laget. Dette er et selskap som har god regional forankring og en solid posisjon hos kundene. I tillegg har selskapet en solid ledelseskapasitet, høy faglig kompetanse og en driftsform som vil være med å styrke OneCo, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo i meldingen.
 
– Vi er svært fornøyde med salget av Sønnico. Umoe har eid Sønnico i nesten 16 år, men tiden var nå inne til å få inn nye eiere med kompetanse og kapital. Vi er sikre på at Katalysator og OneCo vil bygge virksomheten videre til det beste for ansatte, ledelse og kunder, sier Thomas Moe Børseth, styreleder i Sønnico i meldingen.
 
OneCo konsernet vil etter overtagelsen av aksjene i Sønnico være ca. 2800 ansatte og få en årlig omsetning på ca. 4,7 milliarder kroner. Konsernet leverer tjenester knyttet til elektro, automasjon, Telekom og IT. Energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er den største kundegruppen. Sønnico skal fortsette som et eget selskap i OneCo-konsernet, forutsatt at ervervet godkjennes.  
 
Gjennomføringen av oppkjøpet skjer så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to bedriftene å opptre uavhengig av hverandre.