Når de store slår seg sammen, blir vanskeligere for små selskaper å hevde seg i kampen om å være effektiv, sa administrerende direktør Ragnhild S. Sveen i Stange Energi. da Energiteknikk kom på besøk i februar.

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.

– Hvordan går det med Stange Energi for tiden?

– Det går jo bra. Men det er noen utfordringer, og vi har diskusjoner på gang om hva som skal være vår strategi fremover. Det vil være nødvendig å gjøre noen omstillinger. Vi er nødt til å se nærmere på endringen der Stange Energi går fra et lokalt energiselskap til mer å bli paraplyen for tre ulike virksomhetsområder, som hver for seg blir konkurransedyktige, sier administrerende direktør Ragnhild S. Sveen i Stange Energi, da Energiteknikk kommer på besøk.

Kjent for AUS

De tre områdene hun snakker om er nettselskapet, markedsselskapet og entreprenørselskapet. De ble skilt ut som egne virksomhetsområder allerede i 2003, da selskapet fikk konsernstruktur.

Nå er imidlertid myndighetene i ferd med å innføre et klarere skille mellom nettselskaper, som er monopoler, og den konkurranseutsatte virksomheten. De må ha ulike databaser og service-personell, og det ligger an til at nettselskapet ikke kan ha samme navn som strømsalgselskapet og entreprenørselskapet.

Stange Energi hadde i 2018 en samlet omsetning på 248 millioner kroner. Nettselskapet har 11.650 kilometer nett. For Energiteknikks lesere er det nok entreprenørselskapet, med en omsetning på drøyt 40 millioner og 27 ansatte, som er mest kjent. De leverer tjenester innen området Arbeid under spenning (AUS).

– Vi har solgt fra sør til nord, og vi holder kurs for både montører og nettingeniører med deltakere fra hele landet. Men AUS har ikke tatt av, selv om alt ved metoden skulle tilsi det, sier Sveen.

Avhengig av Nettalliansen

Stange Energi er heleid av Stange kommune på Hedmarken.

– Jeg opplever at de er en stolt eier og at vi har levert gode resultater over flere år.

– Hvorfor er det da nødvendig å gå gjennom strategien? Blir ikke nettselskapet stort nok til å hevde seg og være effektivt nok?

– Det er det som er utfordringen. Med bakgrunn i teknologiutviklingen og digitaliseringen trenger man en annen type kompetanse fremover enn det man historisk har hatt i energiselskapene. Nettselskapet er helt avhengig av Nettalliansen for å lykkes. Vi er medlem der, der blir vi større og sterkere sammen med flere. Gjennom Nettalliansen kan vi redusere sårbarheten når det gjelder kompetanse, øke konkurransekraften og bedre innovasjonsevnen.

Lettere som stor

– Tror du det er mulig å drive like effektivt gjennom Nettalliansen som om dere ble del i et stort selskap?

– Godt spørsmål. Samarbeid er utfordrende. Nettalliansen er viktig for å oppnå stordriftsfordeler. Utfordringen i en allianse med mange, er å bli enige og få fremdrift og tempo. Jeg vil nok si at å være en større enhet samlet i ett selskap, er lettere enn å skulle være sammen med andre om å få til noe i fellesskap.

– Hva synes du om at NVE endrer reguleringen og vektlegger effektivitet enda sterkere?

– Det er noen gode argumenter for å vektlegge effektivitet mer. Det handler jo om at det skal være lavest mulig nettleie for kundene, sier hun.

Snur hver stein

– Etter fusjonen mellom Eidsiva Nett og Hafslund Nett har dere nå Elvia rundt på alle kanter. Er det nå mer aktuelt for dere å søke sammenslåing?

– Nei, ikke slik det er foreløpig. Det er et eierspørsmål. Signalet fra Stange kommune er at de ønsker å eie oss framover. Da må vi sørge for å utvikle virksomheten ved å skape gode resultater, slik at eieren fremdeles ønsker å eie oss. Men det at de store energiselskapene slår seg sammen, ikke bare geografisk rundt oss, gjør det mer utfordrende å være effektive.

– Her sikter du til at selv om dere skulle være like effektive som før, blir dere relativt sett mindre effektive når de andre selskapene blir mer effektive?

– Ja, da får man en mindre andel av den totale rammen. Da må vi se på hva vi kan gjøre for å redusere kostnadene, ved å snu hver stein.

Smådriftsfordeler

Sveen understreker imidlertid at et lite selskap også har noen «smådriftsfordeler».

– Det er mindre byråkratisk enn i større selskaper, det går raskere å ta beslutninger og komme fremover. Nærheten til kundene er også større i et lite selskap der alle kjenner alle, og man vet hvem man skal gå til hvis det er noe man lurer på.

Når det gjelder teknologikostnaden per kunde, er det imidlertid en fordel å være større, ifølge Sveen.

– Så vi er nødt til å bli større sammen med andre innenfor ulike områder for å være med på utviklingen. Styrken vi har i Stange Energi, er at vi har flinke medarbeidere som har eierskap til jobben. Stange Energi betyr mye for vår eier.

Eidsiva har beilet

– Hva tror du hadde skjedd hvis Elvia kom med bud på dere?

– Da måtte de gått til nabohuset, ler hun, og forklarer at det er der ordføreren og rådmannen sitter.

– Men det er klart det i mange år har vært et ønske fra Eidsiva om at vi skulle bli en del av dem. Så har man ikke valgt å gjøre det. Det er noen politiske diskusjoner som må tas. Men jeg tror ikke de hadde gjort det i dag.

– At det ikke hadde blitt noen transaksjon?

– Det kommer alltid an på hvor godt budet er da, sier hun og ler. – Vi diskuterer naturlig nok strategi, slik jeg ser for meg selskaper i bransjen gjør når det skjer såpass mye. Men jeg tror ikke det, sier

Spørsmål om tid

En sammenslåing vil gi lavere nettleie i Stange. En enebolig med et forbruk på 20.000 kWh har i dag om lag 1000 kroner lavere nettleie i Hamar enn i Stange.

– Tror du Stange Energi har egen nettvirksomhet om hundre år?

– Nei, det vil overaske meg veldig.

– Om 50 år da?

– Nei, slik utviklingen skjer nå, går det veldig sterkt i retning av å bli færre nettselskaper, og det vil jo myndighetene også. Når de store slår seg sammen og argumenterer med at det har bakgrunn i utviklingsevne og kompetansemiljøer, så skal man ikke undervurdere viktigheten av det.

Utviklingen framover kommer til å gå raskt. Det blir utfordrende for oss å være en mindre aktør. Hvor fort det vil gå, er vel det jeg er mest usikker på, men retningen mener jeg at jeg ser. Jeg tenker at det er i overkant mange energiselskaper for å klare å møte framtida. Kundene blir mer aktive, stiller større krav, ting skal være enkelt, og det skal være digitalt, sier Ragnhild S. Sveen.