småkraft
Jorda kraftverk i Veikledalen ved Kvam i Nord-Fron kommune i Innlandet. Illustrasjonsfoto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.

Inntektene falt fra 47,7 millioner euro i 2018 til 35,3 millioner euro i 2019.

Lavere priser på elsertifikater oppgis som den viktigste årsaken til nedgangen, skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet økte produksjonen med 9 prosent i 2019, fra 818 GWh i 2018 til 891 GWh i 2019. Ved utgangen av året hadde konsernet en samlet installert effekt ved sine 110 kraftverk på 364 MW. Midlere årlig produksjonskapasitet vokste med 5 prosent fra 1084 GWh til 1133 GWh.

Konsernets utvidede totalresultat ble 11,5 MEUR i 2019, mot -7,2 millioner euro i 2018. Endringen i totalresultatet skyldes hovedsakelig regnskapsregler knyttet til urealisert prissikring og valutaeffekter uten kontanteffekt, ifølge meldingen.

Netto gjeld for konsernet har vært stabilt og er på 223 millioner euro ved utgangen av året, imens egenkapitalandelen har økt fra 34 prosent til 42 prosent. Konsernet har nå 224 GWh under bygging som vil komme i drift over de nærmeste årene, ifølge meldingen.

Som Energiteknikk nylig skrev, har selskapet nå sikret seg 2,5 milliarder kroner som de skal bruke til å bygge 1 TWh ny kraft de neste tre årene.