Energiminister Tina Bru talte på Sparebank 1 Markets' energikonferanse i Oslo onsdag. Foto: OED/Peder Qvale

– Et tegn på et velfungerende marked.

På Sparebank 1 Markets’ energikonferanse i Oslo onsdag viste energiminister Tina Bru (HI) i sin tale til at vindkraftmotstandere argumenterer med at internasjonale investorer tar  med seg fortjenesten fra norske vindparker ut av landet.

– Mitt svar til det er at det er et tegn på et velfungerende marked. Vi ønsker utenlandske investorer velkommen, slik vi også gjør norske, selvsagt innenfor rammeverket av norsk lov og skatteregime, sa Bru.

– Jeg forventer at norske vindkraftressurser vil fortsette å være attraktive for investorer også på lang sikt. Det er imidlertid opp til investorene å ta de kommersielle beslutningene. Jeg kan forsikre dere om at myndighetenes oppgave er å ha på plass passende og stabile forhold, sa energiministeren. 

Viktig med offentlig aksept

Om ti år forventer Bru at vindkraft på land står for ti prosent av den norske kraften.

– Vindkraft bidrar ikke bare til et overskudd av fornybar kraft. Det gir også unike muligheter for å bruke kraft på nye måter og skape nye og lønnsomme jobber, for eksempel i den norske kraftintensive industrien, sa Bru.

Hun la imidlertid til at man må ta hensyn til at vindkraftprosjektene kan ha negativ påvirkning på landskapet og det lokale miljøet.

– Offentlig aksept er viktig for en langsiktig og bærekraftig bruk av våre vindkraftressurser, sa hun.

Fortsatt konsesjons-stans

Energiministeren fortalte at departementet nå arbeider med å justere vindkraftpolitikken, og at de hadde mottatt verdifulle innspill om vindkraftbeskatning, strengere konsesjonsregelverk, lokal involvering og miljøhensyn.

– Vi vil vente på avklaring om disse temaene før vi begynner å gi konsesjoner igjen. Jeg kan ikke gi dere en nøyaktig dato for dette i dag, sa Bru.