Statkrafts administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen la torsdag frem selskapets resultat for 4. kvartal. Foto: Øyvind Lie

Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, gikk Hydro nylig hardt ut mot Statnetts industritariffering, og fremholdt at økte tariffer fra Statnett har bidratt til at planene om å utvide aluminiumsproduksjonen på Karmøy er stilt i bero.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen er imidlertid lite lysten på å bidra i noen tariff-redningsaksjon for å sikre nytt industriforbruk.

– Tariffene er det jo Statnett som setter, og de er fordelt på alle i Norge. Så vi kan ikke ha noen påvirkning på det. Vi tilbyr Hydro konkurransedyktige kontrakter, på samme måte som alle andre industribedrifter i Norge får. Så dette må bero på at Hydro ikke har hatt totalt sett en tilfredsstillende lønnsomhet på investeringen. Aluminiumsmarkedet i verden er jo presset. Jeg vil håpe at Hydro får dette til etter hvert. Det vi kan bidra med, er rimelig strøm.

– Men bør dere ikke legge mindre press på myndighetene for å slippe å ta en større del av sentralnettariffen?

– Norske kraftprodusenter betaler blant de aller høyeste tariffene i Europa. Så vi synes vi betaler nok. Men dette må Statnett i samarbeid med NVE stå for, sier Rynning-Tønnesen.

EU har satt en grense på 1,2 euro/MW for hvor mye kraftprodusentene skal kunne betale i innmatingstariff.. Statnett har ønsket å doble dette, men kraftprodusentene har protestert, og EU-kommisjonen nekter Statnett å heve taket.