Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) snakket på Produksjonsteknisk konferanse i Trondheim mandag. Foto: Øyvind Lie

Ordføreren i Åfjord kommune på Fosen ønsker seg klapp på skuldra fra statsministeren.

I Åfjord kommune på Fosen i Trøndelag er det nå installert 616 MW vindkraft, og det skal opp i om lag 855 MW når utbyggingen er ferdig i 2021.

Vibeke Stjern, som har vært ordfører i kommunen i 12,5 år for Arbeiderpartiet, er ikke glad for retningen vindkraftdebatten har tatt.

– Megatragisk

– Debatten er helt megatragisk. Den er svart-hvitt, polarisert, stygg, det er ikke mulig for noen av partene å snakke sammen. Jeg ble introdusert som noen som virkelig er for vindkraft. Jeg aner ikke lenger jeg, om jeg er for vindkraft eller ikke, sa Stjern.

– Jeg vet hva jeg har vært med på å bestemme. Jeg synes ikke en vindturbin er vakker. Å ha vært med på reisen som debatten er blitt, er ikke artig, og den klappen på skulderen er så langt unna. Hvorfor skal jeg stå å forsvare dette, jeg ønsker at noen skal stå opp og si at det dere gjorde er bra. Jeg har lyst til å si at Erna skal komme på besøk og si ‘flink pike, Vibeke’, sa ordføreren.

God kommunikasjon

For ordføreren var det ikke unaturlig å avstå areal til vindkraft.

– Når staten setter seg noen mål om formidabel bruk av naturressurser, skjønner vi at vi blir spurt om å avstå areal, det er formidable vindressurser, men ikke minst masse areal og lite folk, sa Stjern.

Kommunen sa ja til utbygging i 2009-2010 og konsesjon ble gitt i 2013.

– Underveis i den lange prosessen hadde vi et svært god kommunikativt forhold til både konsesjonsmyndighet og ikke minst utbyggere. Det var rundt et bord med kaffekoppen, det var folkemøter og informasjonsmøter. Vi kjenner på en åpenhet, ærlighet, å få lov å være med, sa Stjern.

Etterlyser nasjonal aksept

Kommunen satte seg som mål at 20 prosent av de investerte midlene skulle legges inn lokalt, og det har de ifølge Stjern oppnådd. Ordføreren tror også at kommunen vil ha inntekter fra vindkraften i driftsfasen.

– Jeg får stadig vekk spørsmål om jeg hadde gjort det samme igjen. Jeg ønsker prosessen akkurat like ens. Hvor jeg hadde endt opp, mulig vi hadde sagt noe annet, men prosessen ville jeg gjort akkurat like ens.

Stjern etterlyser en avklaring fra myndighetene.

– Slutt å snakke om lokal aksept. Snakk om nasjonal aksept. Staten må bestemme seg for hvor den vil, med landbasert utbygging av vindkraft, sa hun.