BIPV Norway skal fylle denne industrihallen på Jømna 12 km sør for Elverum med ei produksjonslinje for solcellemoduler de fikk kjøpt fra et tysk konkursbo. F.v. styreleder Kjell Kulvedrøsten, deretter investorene Carl Christian Strømberg, Per Chr Bolstad, Per K. Kaspersen Motrøen og Ole Petter Hansæl (Energipluss). Foto: Atle Abelsen

Aktører i solenergi- og kraftbransjen skal skreddersy solcellemoduler på Jømna rett sør for Elverum.

En gruppe investorer i solenergibransjen har nettopp etablert selskapet BIPV Norway AS, som skal produsere og markedsføre skreddersydde og standardiserte solcellemoduler for det norske og etter hvert det nordiske markedet.

Før påske starter de opp en ny produksjonslinje på Jømna rett sør for Elverum i Innlandet fylke, der de skal kunne produsere rundt 14.000 kvadratmeter skreddersydde solcellemoduler i året. Dette blir da den eneste produsenten av solcellemoduler i Norge, og en av ytterst få i Europa.

Utfordrende konkurranse

De fire investorene er Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS, som står bak varemerket Solcellespesialisten, Energipluss AS, som eies av Nord-Østerdal Kraftlag, PKKM AS, som eies av Per K. Kaspersen Motrøen og privatpersonen Per Christian Bolstad, en nestor i glassbransjen som står bak bedrifter som Polarvinduet og Columbi Glass.

Styreleder Kjell Kulvedrøsten forteller at Norden er et naturlig hjemmemarked for BIPV Norway.

– Vi regner med å gå i pluss fra 2022, kanskje allerede til neste år, sier en optimistisk styreleder. BIPV står for Building Integrated PhotoVoltaic solar cells, altså bygningsintegrerte solceller. Kulvedrøsten forteller at dette er den delen av markedet de kommer til å satse mest på.

– Det er utfordrende å konkurrere med produsenter fra lavkostland om markedet for standardmoduler. Men på på den delen av markedet som etterspør spesialtilpasninger skal vi være svært konkurransedyktige, sier han til Energiteknikk.

Hyggelig deal

Investoren Carl Christian Strømberg ønsker ikke å gå ut med størrelsen på investeringen, men forteller at de fikk en «hyggelig deal» ved å kjøpe opp en produksjonslinje fra et tysk konkursbo.

– Anlegget er tipp topp og nedbetalt, den største utgiften for oss har vært å demontere, frakte utstyret fra Tyskland og sette de opp i lokalene på Jømna. Forsikringsverdien på produksjonsanlegget vil ligge flere titalls ganger over det vi har investert, sier han.

Innovasjon Norge var også inne i et forprosjekt med støtte på 600.000 kroner, da de blant annet analyserte markedsgrunnlaget.

Oppskalerer om 2–3 år

På Jømna flytter BIPV Norway inn ledige lokaler i en næringspark rett ved Glomma. Til å begynne med skal fire personer være sysselsatt med å produsere skreddersydde moduler for Solcellespesialisten og Energipluss. Strømberg forteller at planen er å oppskalere i takt med etterspørselen, og tror at de kommer til å investere i ytterligere en produksjonslinje om 2–3 år. Dagens kapasitet på 14.000 kvadratmeter kan de produsere på ett skift.

Energipluss opererer lokalt, mens Solcellespesialisten opererer over hele landet.

– Vi har også begynt å titte på markedet for bygningsintegrerte solceller i Sverige, sier Strømberg, som representerer Solcellespesialisten..

Krever skreddersøm

Han forteller at rundt 40 prosent av Solcellespesialistens omsetning er relatert til skreddersydde løsninger.

– Vi skal kunne lage moduler til bygningsintegrerte løsninger, gjerder, rekkverk og hva kundene ellers måtte ønske. Også alle typer farget glass, print på glass, takstein med solceller og «solskifer».

Hos Energipluss forteller daglig leder Ole Petter Hansæl at de ser lokal produksjon som en stor med tanke på kravene fra markedet.

– Kundene krever i økende grad skreddersøm og spesialtilpassede løsninger. I dag må vi til Kina eller Sveits for å bestille dette. Da får produktene en ekstra miljøkostnad på grunn av den lange veien, og det er dyrt å frakte solcellemoduler halve jorda rundt. Det viktigste er likevel tiden.

– Bestillingstiden blir lang, og dersom noe er feil ved leveransen – det skjer fort når man bestiller fra Kina – så kan vi risikere flere måneders ventetid på å få nye moduler. Derfor er lokal produksjon gull verdt for oss, sier han.

Krystallinske solceller

Strømberg hos Solcellespesialisten forteller at produksjonslinjen er tilpasset krystallinske solseller, men at de med små modifikasjoner også kan håndtere tynnfilmsolceller.

Selve solcellene får de fra flere forskjellige leverandører rundt om i Europa, men at de ønsker blant annet å få til en avtale med Norsun i Årdal.

– Det ville vært hyggelig å kunne levere solcellemoduler med norskproduserte solceller, understreker Strømberg.