Equinor planlegger å lagre CO2 i et reservoar i Nordsjøen. Illustrasjon: Equinor

Equinor trenger i første omgang 10 MW, kan trenge 30 MW på sikt.

BKK Nett har sendt en bestilling om nettkapasitet til Statnett for tilknytning av Equinors CO2-lagringsprosjekt Northern Lights, sør for Troll-feltet i Nordsjøen, som Energiteknikk nylig omtalte.

Prosjektet skal blant annet omfatte et landanlegg for mottak, mellomlagring og eksport i Øygarden kommune i Hordaland, en rørledning og kontrollkabel til en injeksjonsbrønn, samt et geologisk reservoar for injeksjon og permanent lagring av CO2. 

Prosjektet planlegger ifølge meldingen, som Energiteknikk har sett, å starte gjennomføringsfasen for Fase 1 av prosjektet i slutten av 2020, forutsatt at endelig investeringsbeslutning tas av Stortinget høsten 2020.

Ferdigstillelse av prosjektet og oppstart er ifølge meldingen planlagt slutten av 2023.

For fase 1 vil kraftbehovet være opp mot 10 MW. Uttaket er ifølge meldingen helt jevnt, slik at det vil være på 87 GWh per år.

Videre ser prosjektet på en mulig fase 2 med oppstart noen år etter fase 1 der kraftbehovet kan øke opp mot 30 MW, går det fram av meldingen. Et jevnt uttak på 30 MW krever 261 GWh per år.

Kraften skal tas ut fra BKK Netts 22 kV-nett. Nettet skal forsterkes, ved at det bygges en ny 132/22 kV transformatorstasjon, som skal forsynes fra 132 kV-ledningen mellom Kollsnes og Merkesvik.