Korona-viruset. Foto: CDC, Alissa Eckert

Skulle vært arrangert i Kragerø 26.-28. mai.

Distriktsenergi påpeker på sin nettside at det enda er en stund til slutten av mai, men at det er knyttet så stor usikkerhet til utviklingen av Koronaviruset fremover at styret i Distriktsenergi finner det riktig å avlyse allerede nå, også av hensyn til å begrense kostnadene ved avlysningen.

Foreningen håper at årsmøtet kan arrangeres i Kragerø i 2022. Neste år skal det arrangeres i Alta.