Bildet viser brønnrammen som er brukt i boringen etter CO2-lager. Foto: Equinor

Equinor har sammen med partnerne Shell og Total fullført boringen av en CO2-brønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen. De foreløpige resultatene er oppløftende.

— Det er svært gledelig at vi de foreløpige resultatene fra boringen tyder på at det aktuelle området er egnet for lagring av CO2. Dette er en viktig brikke i regjeringens videre arbeid med fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en melding på OEDs nettside.

Dersom fullskalaprosjektet realiseres vil brønnen bli brukt til lagring av CO₂ fra Norcems sementproduksjon i Brevik og/eller Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg i Oslo. Det pågår nå kvalitetssikring av teknisk og økonomisk underlag fra prosjektet.

Staten er også i forhandlinger med industrien om eventuell støtte til investering og drift i prosjektet. Brønnen vil også kunne brukes for lagring av CO2 fra fangstanlegg i andre land.

— Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Etter målrettet arbeid fra industrien og regjeringen gjennom flere år, begynner underlaget å falle på plass. Jeg jobber nå med å ferdigstille et fullstendig beslutningsunderlag for regjeringen og Stortinget, sier Bru i meldingen.

Så langt er det påvist forseglende skiferlag og tilstedeværelse av sandsten med god kvalitet i reservoaret. Partnerne i prosjektet skal nå gjøre videre analyser av resultatene, før de etter planen skal ta stilling til innsendelse av en utbyggingsplan for CO2-lageret, ifølge en melding fra Equinor.