Foto: Statnett

– Det er et tankekors at man lener seg på utbyggers klimavurderinger når det gis klarsignal til å bygge nye kraftkabler, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

I sitt høringssvar til NVEs vurdering av NorthConnect-søknaden stiller KS Bedrift Energi seg kritisk til at klima brukes som et hovedargument for kabelen uten at det foreligger en uavhengig klimavurdering.

– Det er en alvorlig mangel ved saksutredningen at OED ikke har sikret en uavhengig vurdering av klimaeffekten. I slike prosjekter har myndighetene et ansvar for å kvalitetssikre tallene. De kan ikke bare lene seg på utbyggers egne vurderinger. Det er historien om bukken og havresekken, sier Bjelland i meldingen.

2 millioner tonn

NorthConnects utenlandskabel skal angivelig kutte klimautslipp tilsvarende to millioner tonn CO2 hvert år. Det er like mye CO2 som én million personbiler slipper ut hvert eneste år.

Kabelaksjonen.no har imidlertid regnet seg fram til nøyaktig det motsatte resultatet, og kaller kabelen en «klimaversting».

– Regjeringen har en uttrykt energipolitikk der klimaeffekt skal inngå i helhetlige vurderinger av nye prosjekter. Da er det overraskende at et så stort prosjekt som NorthConnect er svært mangelfullt på dette området. Vi forventer at Tina Bru som statsråd tar grep for å få et skikkelig klimaregnskap på plass, sier Bjelland.

KS Bedrift Energi ber derfor om at det innhentes en egen uavhengig vurdering av klimaeffekten, som skal inngå i et nytt høringsgrunnlag før man treffer en endelig beslutning i konsesjonssaken.

Bru forsvarte klimaeffekten

Argumentasjonen fra kabelmotstanderne har vært at selv om NorthConnect kutter utslipp i England og Skottland, vil kabelen føre til økte utslipp på kontinentet, fordi man får mindre eksport av kraft til Polen, Estland og Tyskland.

Saken har vært grundig diskutert på Stortinget, slik Energiteknikk har omtalt flere ganger. Tina Bru har vist til at man må se på klimaeffekten over tid, siden kabelen vil gjøre det mulig å fase inn mer fornybar kraft enn det som ellers ville vært mulig.

Bru viste da også til at NorthConnects anslag er basert på en rapport fra den britiske systemoperatøren National Grid, og at det ikke er eierne bak NorthConnect som har kommet med tallene selv.

Fordelingseffekter

KS Bedrift Energi er imidlertid positive til utenlandskabler som styrker norsk forsyningssikkerhet.

– Men NorthConnect skiller seg ut fra tidligere prosjekter på flere måter: Kabelen har en klar fordelingseffekt der produsenter får økte inntekter mens forbrukere får økte kostnader. Den avviker også fra etablerte prinsipper for eierskap og drift av vår felles infrastruktur som utenlandskablene er en del av, sier Bjelland i meldingen.

Hun viser til at mens NorthConnect og kraftprodusenter får store inntekter, vil nettselskaper og i siste omgang forbrukerne få økte kostnader.

– Når klimavurderingen i tillegg er mangelfull, er det ikke vanskelig å forstå at prosjektet møter motstand, sier Bjelland.

I tillegg mener de at eier- og driftsstruktur ved NorthConnect må gjennomgås for å hindre at den gir særfordeler eller bidrar til uheldige løsninger.

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi og E-CO Energi og det statlige svenske selskapet Vattenfall. Kabelen på 1400 MW skal gå mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

NVE leverte nylig en analyse til OED, som nå altså er på høring, hvor de konkluderte med at kabelen ville ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.