Energiminister Tina Bru (H) kom med kritiske motspørsmål til Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortingets spørretime onsdag. Foto: Skjermdump fra Stortinget

Rødt fikk ingen garanti fra Tina Bru om at Stortinget skal få stemme over NorthConnect-skroting før OED behandler konsesjonen ferdig.

Søknaden om å få bygge en 1400 MW kabel til Skottland, NorthConnect, ligger nå til konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet.

Høringsfristen der er 10. mars. Den 12. mars skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget avgi sine innstillinger i flere saker om NorthConnect, deriblant et forslag fra Rødt om at NorthConnect ikke skal bygges.

Ba om garanti

Den 20. mars skal saken opp til debatt og avstemning i Stortinget.

– Regjeringen er i mindretall, men kan likevel bestemme seg for å gi NorthConnect konsesjon, selv om stortingsflertallet er imot. Kan statsråden garantere at regjeringen ikke gir NorthConnect konsesjon før Stortinget har behandlet saken og tatt sin beslutning, spurte Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortingets spørretime onsdag.

Statsråden svarte verken ja eller nei.

– Som sagt er denne saken nå til konsesjonsbehandling i departementet. Jeg kan ikke her og nå stå og avgjøre hvordan utfallet vil bli, men jeg kan betrygge representanten om at saken selvfølgelig vil få en grundig konsesjonsbehandling i mitt departement, også med tanke på avtalene som er inngått i Stortinget, og føringene som ligger der. Det ligger i bunnen, sa Bru, som tidligere har lovet å stå fast på avtalen mellom partier på Stortinget om at eventuelle nye kabler skal bygges av Statnett og at og at det må høstes erfaringer av kablene som er under bygging.

Offensiv statsråd

I debatten stilte Moxnes spørsmål om NorthConnects klimaeffekt, en oppfølging av skriftlige spørsmål han tidligere har stilt.

Bru gikk uvanlig offensivt til verks til å være statsråd i en spørretime i Stortinget, og krevde svar fra Moxnes på flere spørsmål.

Hun forsvarte NorthConnects anslag om at kabelen vil gi årlige kutt i CO2-utslippene på to millioner tonn.

– Anslaget representanten her viser til, er basert på en rapport fra den britiske systemoperatøren National Grid. Det er ikke slik at det bare er eierne bak NorthConnect som har kommet med disse tallene selv.

– Jeg synes det er noe merkelig i måten representanten stiller spørsmålet på, for etter mitt syn virker det som han er veldig engasjert i muligheten for å kunne redusere mer utslipp gjennom kabelen til Tyskland, og da tenker jo jeg: Er det slik at representanten Moxnes faktisk aksepterer premisset om at kabler bidrar til å kutte utslipp, siden han gjennom sitt spørsmål tilsynelatende mener at det er bedre enn den planlagte kabelen NorthConnect, spurte Bru.

– Gammeldags forestilling

– Jeg synes det er en inkonsekvent argumentasjon fra representanten rundt disse spørsmålene. Jeg reagerer også på at det virker som at motstanden mot kabler synes å være bygd på en ren, gammeldags forestilling om at kraften vår kun er en innsatsfaktor i annen industri, i stedet for også å se at dette er en innovativ og viktig næring på mange andre måter og i seg selv, sa Bru.

Moxnes tok til motmæle:

– Dette er poenget: Hvis det er sånn at NorthConnect kutter utslipp i England og Skottland, vil byggingen av den føre til økte utslipp på kontinentet, for da vil man få mindre eksport av kraft til nettopp Polen, Estland og Tyskland, sa Rød-lederen.

– Jeg synes at jeg heller ikke får svar på de spørsmålene jeg stiller tilbake til representanten. Jeg mener fortsatt at det er en utelukkende positiv ting at vi har kraftutveksling mellom Norge og våre naboland. Jeg mener det bidrar til å styrke vår forsyningssikkerhet, og det bidrar til å kutte klimagassutslippene, avsluttet den offensive energiministeren.