Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi

Til situasjonen normaliseres.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften. Det stilles også krav til nødvendig førstehjelpsberedskap og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Mange selskaper og elektrovirksomheter gjennomfører opplæringen på denne tiden av året og DSB har mottatt flere henvendelser om at nåværende situasjon gjør det vanskelig å gjennomføre.

DSB har nå sendt ut informasjon om at de vil akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen er normalisert.

Informasjonen er særlig rettet mot elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som har planlagt slike kurs den nærmeste tiden, men som på grunn av nåværende situasjon ikke får gjennomført opplæringen.

Videre skriver DSB at det bør vurderes om opplæring kan gjøres med nettbaserte kurs og at man har intern gjennomgang av relevante instrukser og rutiner. Virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge har også omtalt saken.