Her blir slusen (hovedstengeorganet) demontert, noe som er nødvendig vedlikehold før kuleventilen skiftes i under den neste stansen, fra januar til april neste år. Foto: BKK

BKK Produksjon gjennomfører en omfattende rehabilitering av Matre kraftverk, med fjellrensk og sikring av den 12 kilometer lange vannveien.

Rehabiliteringen startet i fjor sommer og vil ha årlige gjennomføringsperioder frem til den avsluttes, etter planen i 2023. Prisen er beregnet til drøyt 200 millioner kroner.

Prosjektet startet med en mulighetsstudie i 2017, etter at byggingen av nye Matre Haugsdal kraftverk var ferdig. Matre Haugsdal kraftverk, bygd i ny fjellhall, erstattet de tre peltonaggregatene fra 1957. Kraftverket utnytter vannet i Haugsdalsvassdraget og har Godbotnvatnet som reguleringsmagasin. 

I den gamle maskinhallen står også de to francisturbinene til Matre kraftverk fra 1962, med en samlet effekt på 150 MW, som får vann fra Matrevassdraget og bruker Stordalsvatn som reguleringsmagasin.

Måtte gjøre noe

– Tilstanden til det snart 60 år gamle Matre kraftverk fortalte oss at vi måtte gjøre noe. Det ble gjort en vurdering av om vi skulle bygge nytt, slik det ble gjort med Matre Haugsdal, eller rehabilitere det eksisterende kraftverket. BKK landet på at rehabilitering vil gi best økonomi, sa prosjektleder Kari Steinsland i BKK Produksjon AS til Energiteknikk i februar.

Tilstanden til de to transformatorene var dårlig, og det ble tidlig bestemt å bytte dem ut. Den ene ble skiftet juni/juli i fjor, den andre i august/september. Utskiftingen av hver transformator førte til stans i fire uker.

Kostbare driftsstans

Rehabiliteringen av vannveien vil ifølge Steinsland være den største utfordringen i prosjektet, ikke minst på grunn av langvarige og kostbare produksjonsstanser når begge aggregatene er ute av drift. Arbeidet er i gang, og gir produksjonsstans i seks uker i februar og mars i år og hele fjorten uker mellom januar og april neste år.   

Vannveien strekker seg 12 kilometer, fra inntaket i Stordalsvatnet til sandfang og varegrinder i Leinane, i fjellsiden over Matre, der vannet går i den 630 meter lange rørsjakten ned til kraftstasjonen. Rørsjakten skal korrosjonsbehandles.

I driftsvannveien gjøres det generell fjellrensk og sikringsarbeider, der steinblokker og løsmasser i tunell fjernes, blant annet to ras, og det skal sikres med bolter og sprøytebetong. Også noen betonghvelv i vannveien skal repareres og utbedres.

Nye kuleventiler

Det blir omfattende rehabilitering av elektromekanisk utstyr i kraftstasjonen. Sluseventiler skiftes ut med kuleventiler, et høytrykks oljetrykksanlegg erstatter lavtrykksanlegget i turbinregulatoren, og diverse utstyr på de to aggregatene skiftes ut.

På elektrosiden vil kontrollanleggets fellesanlegg integreres i kontrollanlegget for de to aggregatene, stasjonstransformatorene får nye celler og det blir etablert mulighet for å forsyne stasjonen fra det nye Matre Haugsdal kraftverk. 

Stasjonsbygget skal oppgraderes i henhold til brannforskriftene, fjellrommet i kraftstasjonen skal sikres, og det blir nytt ventilasjonsanlegg.

Revisjoner på generatorene

I 2022 gjennomføres revisjon på den ene generatoren, og i 2023 på den andre. Det blir ombygging av lager på statorene, nytt felles oljedampavsug, omkiling av generator og utbedring av passrustskader. I rotorene skal polene omisoleres. Dessuten skal luftkjølerne og lagerkjølerne på øvre lager fornyes.

Det skal installeres børsteavsug og intelligente børsteholdere i sleperingshus. De to aggregatene får nye løpehjul, og forbindelsene mellom transformatorene og utendørsanlegget får nye 132 kV-kabler.

Stor egeninnsats

De største eksterne leverandørene er Rainpower (kuleventiler), Voith Hydro  (oljetrykksanlegg og oppdatering av kontrollanlegg), Solid Energy (korrosjonsbehandling) og Vertikal Service (rensk av sjakter og skifte av leider og lufterør).

Det største bidraget til prosjektet har imidlertid kommet fra BKKs interne entreprenør.

– Vi er heldige som har gode fagarbeidere. Det gir oss fleksibilitet i prosjektgjennomføring og muligheten til å ivareta kompetansen på våre anleggsdeler internt i organisasjonen, sier Steinsland.

Det har vært svært stort tilsig denne vinteren fordi mye av nedbøren har kommet som regn.

– Det har gjort at årets stans har bydd på utfordringer. Flere av tverrslagene og bekkeinntakene langs vannveien ligger veiløst til, så vi må bruke helikopter, sier Steinsland.

Beskjeden økning

Mens det nye Matre Haugsdal førte til nær fordobling av effekten og en produksjonsøkning på over 70 GWh, vil rehabiliteringen av Matre kraftverk gi beskjedne 6-7 GWh i økt produksjon i forhold til dagens årsproduksjon på nærmere 800 GWh, først og fremst takket være nye løpehjul.

– Oppgraderingen blir gjort for å kunne opprettholde en stabil og sikker produksjon i kraftverket, sier prosjektleder Kari Steinsland i BKK Produksjon AS.

Arbeidet med det første trinnet i Matre-prosjektet ble forsert for redusere risikoen for korona-smitte. Arbeidet er nå avsluttet, og vannfyllilng pågår, opplyser selskapet (se egen sak).