kabel
Illustrasjonsfoto: Statnett

Ifølge rapport fra Thema Consulting.

I forbindelse med høringsprosessen til NVEs vurdering av NorthConnecs kabelsøknad har selskapet selv innhentet oppdatere analyser fra Thema Consulting Group over prosjektets lønnsomhet.

Disse kommer fram til en safunnsøkonomisk gevinst på 13,4 millioner kroner for NorthConnect over prosjektets levetid.

NVE kom i sin vurdering fram til et samfunnsøkonomisk overskudd på 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år, altså ca. 5 milliarder mindre.

– Våre oppdaterte analyser viser at Storbritannia vil bygge ut mye mer vind og mindre kjernekraft enn tidligere antatt. En større andel uregulerbar fornybar energi gir høyere handelsinntekter og mer kraftimport til Norge, sier Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i NorthConnect, i en pressemelding.

I høringssvaret har NorthConnect lagt vekt på at vi i løpet av få år vil se et stort kraftoverskudd i det norsk-svenske kraftmarkedet. Det store kraftoverskuddet vil bidra til å presse prisene betydelig ned, selv med mer utvekslingskapasitet, ifølge selskapet.

Produksjonen av vindkraft i Storbritannia vil øke betydelig, slik at Norge i mye større grad kan importere billig strøm når det er overskudd av vind, og eksportere til høye priser når det er mangel på strøm i våre naboland, ifølge selskapet.

NorthConnect er en planlagt kraftforbindelse mellom Eidfjord i Norge og Peterhead i Skottland. Prosjektet er eid av Lyse, Hafslund E-CO, Agder Energi og svenske Vattenfall. Planen er at kraftkabelen skal være i drift i 2024.