Norske Skog Saugbrugs i Halden skal bli mer energieffektiv. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Med hele 92 GWh.

Et nytt prosjekt hos Norske Skog Saugbrugs i Halden kan redusere energibruken med hele 14 prosent, som tilsvarer 92 GWh.

Enova støtter prosjektet med 37,2 millioner kroner, skriver statsforetaket i en pressemelding.

En utfordring med dagens tremasseproduksjon er at store mengder ferdig bearbeidet tremasse går i retur for reprosessering sammen med uferdig tremasse.

Prosjektet har som mål å redusere dette svinnet med hele 50 prosent.

Produksjonen er veldig energikrevende, og prosjektet kan ifølge Enova bidra til å redusere energibruken i denne kjerneprosessen med 14 prosent.

I regnestykket er det tatt høyde for at det reduserte strømbehovet fører til at produksjonen av overskuddsvarme reduseres. Dette er overskuddsvarme som i dag benyttes i produksjonsprosessen.

For å kompensere for tapet av denne varmeressursen, vil Norske Skog Saugbrugs parallelt gjennomføre et annet energieffektiviseringsprosjekt som gir en bedre utnyttelse av annen spillvarme. Spillvarme-prosjektet har fått støtte på 25,9 millioner fra NOx-fondet.

– I Halden bidrar dette prosjektet først og fremst til betydelig kutt i strømbruken, men om prosjektet lykkes og teknologien tas i bruk i utlandet, kan den også bidra til klimakutt der hvor tremasseprodusentene ikke har den samme tilgangen på fornybar elektrisitet, sier strategidirektør Tonje Foss i Enova i meldingen .