Foto: Nexans

Sp og Frp signaliserer at de kan stemme med Ap.

Både Frp, Sp, SV og Rødt er imot byggingen av den planlagte NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland. Også Ap er imot en slik utbygging, siden partiet mener vilkårene for en utbygging ikke er oppfylt.

Stortingets energi- og miljøkomité har tre ulike forslag som alle går ut på å stanse utbyggingen, men hvis ikke partiene blir enige, er det ikke sikkert det blir flertall. De ulike partiene har nemlig forskjellige grunner til å gå imot prosjektet. Frp er mest bekymret for økte strømpriser, Sps er skeptisk til utviklingen av energiunionen Acer, mens Rødt i sitt forslag bare skrevet at kabelen ikke skal bygges.

Ap på sin side mener de andre partiene må bli enige om å stemme på deres forslag dersom kabelen ikke skal bli en realitet. De mener vilkårene for en utbygging ikke er til stede ut fra en avtale partiet inngikk med Høyre, Frp, MDG og Venstre i 2018, skriver Klassekampen.

De andre partiene signaliserer nå at de er villige til å snakke sammen for å komme til en løsning.

– Vårt primære ønske er jo å få flertall for å stanse kabelen, sier Sandra Borch i Sp ifølge Klassekampen.

Også nestleder Hans Andreas Limi i Frp sier ifølge avisen at vedtaket må være overordnet de enkelte partiers ulike begrunnelser for å stanse kabelen.

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi og E-CO Energi og det statlige svenske selskapet Vattenfall. Kabelen på 1400 MW skal gå mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

NVE leverte nylig en analyse til OED, som nå altså er på høring, hvor de konkluderte med at kabelen ville ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år, og at den ville øke kraftprisene i Norge m ed mellom 1 øre og 3 øre per kilowaattime.