Energiminister Tina Bru (H) debatterer i debatt på Stortinget. Skjermdump: Stortinget

Men vi kan skille tydelig mellom denne og budskapet om at strømmen i Norge er fornybar og grønn, sier energiminister Tina Bru.

Arbeiderpartiet fortsetter kampen på den kraftkrevende industriens vegne mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Energiminister Tina Bru (H) advarer imidlertid mot for store endringer av ordningen.

– Opprinnelsesgarantiene gir store inntekter til norske produsenter av fornybar kraft. Inntektene kommer i hovedsak fra utenlandske kjøp av norske opprinnelsesgarantier, sa energiministeren i en debatt på Stortinget tirsdag.

Industrien bekymret

Samtidig påpekte hun at industrien bekymret for at ordningen svekker deres konkurransefortrinn med å være lokalisert i Norge.

– Industriens bekymring skal vi ta på alvor. Jeg ser derfor på en løsning som bedre får frem budskapet om at strømmen i Norge er grønn. Både forbrukere, industri og kraftbransjen etterspør informasjonen som viser den faktiske klimavirkningen av norsk strømforsyning, sa Bru.

– Ordningen med opprinnelsesgarantier vil bestå, men vi kan skille tydelig mellom denne og budskapet om at strømmen i Norge er fornybar og grønn. Jeg ønsker ikke å aktivt svekke ordningen med garantiene eller gjøre endringer som truer de store inntektene derfra, men å få ryddet opp i informasjonen om norsk strøm er viktig, sa energiministeren.

Fysisk kakediagram

Arbeiderpartiet hadde foreslått at opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukernes klimarapportering og at strømforbruket i Norge må kunne dokumenteres som fornybart uavhengig av garantiene.

Videre foreslo partiet at NVE må endre sine opprinnelsesgarantinettsider til å inkludere et kakediagram med fysisk kraftforbruk, og at regjeirngen sørger fro at Statnett melder seg ut av Association of Issuing Bodies (AIB), som administrerer handelen med opprinnelsesgarantier. Ikke uventet ble forslagene stemt ned av flertallet.

Lover tydelighet

Bru ga uttrykk for at hun var overasket over at Arbeiderpartiet ville ha staten ut av AIB, uten at forslaget er utredet.

– For formålet med AIB er jo at de skal bidra til en etterrettelig handel med opprinnelsesgarantiene. Så uavhengig av hva man mener om ordningen, vil jeg jo tro at det er i alles interesse at dette skjer på en åpen og etterrettelig måte.

Hun ville imidlertid ikke gå i detaljer om løsningen regjeringen jobber med.

– Men jeg er helt enig i at vi må se om vi kan få frem et tydelig budskap om sammensetningen av den fysiske strømforsyningen. Det er en av de tingene det er naturlig å se på for at også industrien skal kunne kommunisere på en annen måte enn i dag om hvordan den norske strømforsyningen faktisk ser ut, og hvordan deres forbruk er, sa Bru.

Store inntekter

Hun mente Arbeiderpartiets forslag i for liten grad ivaretar kraftprodusentenes interesser.

– Dette er store inntekter for dem, det er store inntekter for mange kommuner. Å passe på at vi har et system som ikke svekker verdien av de garantiene, vil også være ganske viktig. Jeg synes også det er verdt å ha med seg i dette bildet at 80–90 prosent av de garantiene som selges fra Norge i dag, selges til utlandet. Så det har ennå ikke i veldig stor grad påvirket norsk kraftintensiv industri. Det er ikke de som i hovedsak kjøper disse garantiene, sa Bru.