raggovidda
Raggovidda vindpark i Berlevåg i Finnmark. Arkivfoto: Bjarne Riesto

Hadde nok en gang høyest brukstid, men avstanden til andreplassen ble svært knapp.

I 2019 produserte Raggovidda vindpark i Troms og Finnmark, med sine 45 MW, til sammen 180 GWh, viser statistikk fra NVE. Det er mindre enn det som skal være kraftverkets middelproduksjon, 189 GWh, og mindre enn det har vært de fem siste årene.

I 2015 var produksjonen hele 197 GWh. Likevel var det nok til igjen å ende som det kraftverket i Norge med høyest brukstid, med 3989 fullasttimer. Fordelt på årets 8760 timer, gir det en kapasitetsfaktor på 45,5 prosent. Kraftverket eies av Varanger Kraft.

Knapp seier

I 2019 var det imidlertid nære ved at Hamnefjell gikk av med seieren. Vindparken i Båtsfjord i Troms og Finnmark, med sine 51,8 MW, fikk en produksjon på 205 GWh. Det innebar 3970 fullasttimer, og en kapasitetsfaktor på 45,3 prosent.

Tredjeplassen gikk til Tellenes vindpark i Rogaland (160 MW), som produserte 578 GWh,. Det ga 3614 fullasttimer, og en kapasitetsfaktor på 41,2 prosent.

2019 ble det produsert 5,5 TWh fra vindkraft i Norge, ifølge nye tall fra NVE.

Samlet installert effekt var på 2 444 MW fordelt på 800 vindturbiner. Av dette ble 780 MW og 2,5 TWh ferdigstilt i løpet av 2019. Vindkraften stod for om lag fire prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Lite vind

På oppdrag fra NVE har Meventus beregnet vind- og produksjonsindekser for året 2019 for samtlige vindkraftverk i Norge som har vært i normal drift eller under utbygging dette året.

Store deler av landet har hatt vind- og produksjonsindekser under normalen i 2019. De laveste indeksverdiene er beregnet for vindkraftverkene på Nordvestlandet og i nordlige deler av landet, mens indeksverdiene for vindkraftverkene i de sørvestlige delene av landet ligger høyest, med verdier opp i 4.4 prosent over normalen. Kapasitetsvektet gjennomsnitt av produksjonsindeksene for 2019 er på 96.8 prosent.

Venter 5,5 TWh

Fem nye vindkraftverk ble idriftsatt i løpet av 2019, hvorav ett var reetablering av ett eksisterende verk.

Ifølge tall som er rapportert inn til NVE, er det forventet at ytterligere 16 vindkraftverk skal settes i drift i løpet av 2020, med en samlet installert effekt på 1 580 MW. Dette vil gi ytterligere 5,5 TWh vindkraftproduksjon. 

 

Nøkkeltall for norsk vindkraftproduksjon i 2019

  • Samlet installert ytelse: 2 444 MW
  • Produksjon: 5,5 TWh
  • Antall turbiner: 800
  • Gjennomsnittlig turbinstørrelse: 3,1 MW
  • Brukstid: 2936 timer
  • Kapasitetsfaktor: 33,5 %

Kilde: NVE