Turbin
Arbeid på en høytrykks francisturbin.

På enkelte prosjekter, på grunn av Korona-viruset.

Rainpower selger turbiner, innløpsrør og ventiler. Deler av produksjonen er i Kina.

Etter nyttårsfeiringen i Kina ble både Rainpowers og deres underleverandørers ansatte holdt tilbake fra å reise tilbake på jobb, på grunn av Korona-viruset.

Nå har Rainpowers om lag 25 ansatte i Kina kommet tilbake på jobb, og de viktigste av selskapets leverandører er på vei tilbake mot full produksjon, opplyser direktør for prosjekter og operasjoner i Rainpower, John Kristian Skagestad, til Energiteknikk.

Forsinkelser

Rainpower har også en underleverandør i den spesielt hardt rammede Hubei-provinsen, hvor viruset oppsto,

– Vi har tett dialog med de norske kundene våre som eventuelt blir påvirket. Det er på langt nær alle, vi har mye produksjon i Europa også. Men noen av kundene kan bli påvirket, sier Skagestad.

– Blir det forsinkelser?

– Vi vet ikke helt ennå, men det er ikke usannsynlig at det vil kunne bli noen forsinkelser på enkelte prosjekter. Da prøver vi å håndtere dette individuelt med kundene og eventuelt hente inn igjen forsinkelsene. Rainpowers ledelse i Norge har daglig dialog med sine ansatte og leverandører i Kina for å følge med på og håndtere situasjonen best mulig.

Hente inn igjen

– Er det konkrete utbygginger i Norge som ligger an til å få turbinene sine senere enn planlagt?

– Det kan hende noen kan få litt forsinket leveranse, men det er ingen prosjekter hvor vi vet at utbyggingene kommer til å bli forsinket totalt sett. Vi håper å hente inn igjen eventuell forsinket turbinleveranse på de fleste anleggene, sier Skagestad.

Han påpeker også at det er usikkerhet rundt hvordan transportkapasiteten fra Kina til Europa vil bli og hvordan det vil påvirke leveransene. Skagestad ser ikke bort fra at forsendelser vil kunne ta lenger tid enn vanlig på grunn av virus-problematikken.

Ikke veldig omfattende

Han ønsker ikke å si hvor mange turbiner selskapet har under produksjon i Kina, men sier at det ikke er så veldig omfattende totalt sett. Han vil heller ikke nevne navn på kraftverk som kan bli påvirket av forsinket leveranse før dette eventuelt er endelig avklart.

Energiteknikk har spurt Andritz Hydro om deres leveranser vil bli berørt av Korona-viruset. Leder forretningsenheten stor vannkraft, Ole Johnny Winther, sier de ikke har produksjon i Kina og at det ikke er noe som tyder på at de vil få forsinkelser på sine leveranser i Norge.