Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

For å unngå korona-smitte.

Utvidet med informasjon fra BKK.

I en melding på sin nettside fredag, omtaler Energi Norge tiltak som er satt i verk i kraftforsyningen for å hindre smitte. Kritisk viktig personell skjermes. Mange montørstyrker er delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres.

Tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder innstilles.

– Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. De har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i meldingen.

Energi Norge skriver at de vil bidra til god dialog mellom selskapene og myndighetene, samt deling av erfaring mellom selskapene, med sikte på å opprettholde trygg kraftforsyning for hele Norge.  

Reiseforbud

BKK er ett av selskapene som informerer om tiltakene på sin nettside. Selskapet har satt beredskap, og det brukes hjemmekontor, ingen eksterne kommer inn i selskapets lokaler, møte med eksterne foregår via telefon eller videoløsninger, sikkerhetstiltak knyttet til kraftverk, nettsentraler og produksjonssentraler er strammet inn, og egne tiltak er er satt i verk for montører og kraftverksoperatører. 

Vedlikehold- og andre arbeidsoppgaver som ikke er kritisk viktige vil bli utsatt på ubestemt tid.

Det er forbud mot å reise utenlands, dersom det ikke er forretningskritisk. Selskapet har innført reiseforbud for ansatte som er definert som kritisk personell, også private reiser.

BKKs kantiner serverer kun mat som er pakket inn, og ingen får spise eller oppholde seg i kantinen.

Godt forberedt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Innsatsen er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon som består av NVE, kraft- og varmeprodusentene og nettselskapene.

Onsdag sa NVE-sjef Kjetil Lund at landets kraftselskaper er godt forberedt på å håndtere et smitteutbrudd.

Torsdag informerte Statnett om beredskapstiltakene de har satt i verk, og om at en av selskapets ansatte er smittet av Korona-viruset.