Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Foto: Statnett

Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.

Koronakrisen påvirker Statnetts byggeprosjekter, men ingen av prosjektene er stanset, opplyser konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth V. Vardheim.

Overfor Energiteknikk kan hun ikke gi noe eksakt anslag på hvor stor andel av selskapets byggeaktivitet som er redusert. 

– Vi ser at på noen prosjekter klarer vi sammen med leverandøren å opprettholde framdriften og styre mot den fremdriftsplanen vi har. Andre steder ser vi at vi kanskje i utgangspunktet hadde en anstrengt fremdriftsplan, og at vi må gå sakte med noen aktiviteter eller utsette noen, eller ikke kan ha så stor risiko i prosjektet med mange samtidige utkoblinger. Når det var en anstrengt fremdriftsplan, er det veldig stor sannsynlighet for at den vil ryke og at vi må la prosjektet gå til året etter, sier Vardheim.

Jobber så lenge de kan

Prioritet nummer én for Statnett er å unngå strømbrudd, nummer to er å bidra til den nasjonale dugnaden med å hindre smittespredning, og prioritet nummer tre er å holde hjulene i gang i samfunnet, understreker hun.

– Vi holder oss innenfor de retningslinjene vi har, og entreprenørene og leverandørene gjør det samme. Vi jobber så lenge vi kan. Det er stor vilje til å få til dette både fra entreprenørene og selvfølgelig også fra vår side. Vi prøver å finne gode løsninger. Noen steder er det færre folk på jobb, noen er i karantene. Da bruker vi det vi har, og gjør det beste ut av det, sier Vardheim.

– Men det er klart vi må skjerme for eksempel driftskritisk personell, understreker hun.

Regner med forsinkelser

Leverandørene søker ifølge Vardheim om unntak fra lokale karantener. Disse søknadene er godt begrunnede, og så vidt Vardheim vet får leverandørene godkjent søknadene.

– Men når vi ser litt lenger frem, har vi mannskapsbytte, og vi har utenlandske arbeidere. Hvordan vi løser den situasjoner, jobber vi sammen med leverandørene for å finne ut av, sier hun.

– Så det blir forsinkelser?

– Ja, det regner jeg med at det vil bli, uten at vi har den fulle oversikten. Vi vet jo ikke. Dette kan vare lenge. Man tror jo mye og spekulerer mye nå, men det er klart at på sikt vil det jo påvirke oss, sier Vardheim.

Hun understreker at det er svært viktig for forforsyningssikkerheten at arbeidet fortsetter. Noen arbeidsoperasjoner krever utkobling, og da bør ikke arbeidene ta mye lenger tid enn planlagt, siden hver operasjon har fått tildelt utkobling etter en plan som på forhånd er satt opp.

Tenker på leverandørene

Statnett tenker også på sin aktivitet i et enda større perspektiv.

– Det er viktig at vi klarer å opprettholde aktiviteten av hensyn til våre leverandører og næringen generelt, altså samfunnet. Vi skal ta vare på verdiene, sier Vardheim.

Statnett er også nøye med å følge opp de litt mindre modne delene av sin prosjektportefølje. 

– Vi har ganske mange prosjekter som ligger i fasen foran realisering, hvor vi nå følger fremdriftsplanen på alle prosjektene som er i planleggingsfasen. Vi finner løsninger for å kunne gjennomføre befaringer som vi trenger for at vi skal kunne søke konsesjon. Så jevnt over er vi på plan. Det er mange prosjekter som kommer, så det blir mer enn nok for alle å gjøre, sier Vardheim.