sol
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Solkrafteierne bør betale for nettkapasiteten de trenger når det er mørkt og kaldt, ifølge energiminister Tina Bru.

Energiminister Tina Bru ble i Stortinget tirsdag utfordret av SV, som hadde foreslått å legge bedre til rette for solkraftproduksjon, ved blant annet å innføre et system for effekttariffer som ikke hemmer etablering av solkraft.

Bru forsvarte imidlertid at effekttariffene vil innebærer at besparelsen gjennom nettleien av å installere solceller blir noe redusert, slik NVE tidligere har gitt uttrykk for.

– Det er fordi installasjon av solceller i liten grad reduserer behovet for nettkapasitet. Selv med sol på taket vil de aller fleste kundene trenge strøm fra nettet på kalde og mørke vinterdager, sa Tina Bru.

Hun understreket at det er et viktig prinsipp at alle er med på å bære kostnadene for vårt felles strømnett.

– Endringene som er foreslått i nettariffene, vil imidlertid ikke redusere innsparingen egenprodusenter av strøm får gjennom sparte strømutgifter og forbruksavgift, sa Bru.

Bru påpekte at vi allerede har støtteordninger for solkraft som utløser innovasjon og støtter teknologi i vekstfasen.

– Jeg vil advare mot at vi detaljstyrer Enova. Vi har ganske dårlig erfaring med politikere som velger løsninger og teknologier. Skal man eventuelt ha enda flere støtteordninger innenfor solkraft, må det i så fall være andre virkemidler, ikke at det skal finansieres av alle over nettleien, sa energiministeren.