solcelle-installering

Den ventede veksten i solkraft- og vindkraft vil forsvinne i 2020, ifølge analyse fra Rystad Energy.

Før koronaepidemien forventet Rystad Energy en vekst på 140 GW ny solkraft og 75 GW ny vindkraft i 2020, en vekst som ville være henholdsvis 15 prosent og 6 prosent høyere enn i 2019.

På grunn av koronakrisen venter Rystad Energy nå at denne veksten nå helt forsvinner, og at volumet ny kapasitet blir det samme i 2020 som i 2019, skriver selskapet i en pressemelding.

En av årsakene er at dollaren har styrket seg svært mye i forhold til mange andre valutaer.  Dette vil gjøre at selskaper ikke lenger har råd til å kjøpe viktige komponenter som typisk kjøpes i amerikanske dollar.

Fornybarprosjekter i Australia, Brasil, Mexico og Sør-Afrika ventes å bli spesielt hardt rammet, siden kapitalkostnadene i innkjøpsfasen øker med opptil 36 prosent på grunn av styrkningen av dollaren.

En annen årsak til at veksten forsvinner, er ifølge Rystad reiserestriksjoner myndighetene har innført, noe som vil påvirke når prosjektene kan ferdigstilles.

I 2021 venter Rystad at det vil settes i drift 20 GW mindre enn i 2020, på grunn av mindre tilgang til kapital og en styrket amerikansk dollar. Det tilsvarer en nedgang på 10 prosent fra 2020.

I euro-landene er ikke valutasvingninger et problem, men det kan bli det hvis euroen svekker seg mer. I Europa har imidlertid strenge reiserestriksjoner på hele kontinentet stanset prosjekter under bygging, skriver Rystad i sin analyse.