Fra arbeidet med å skre drifstunnelen i Matre kraftverk. Foto: BKK

På grunn av koronaviruset.

Mandag skrev Energiteknikk Andritz Hydro og VEO på grunn av koronaviruset har lagt ned arbeidet på Nedre Otta-utbyggingen, som gjøres i regi av Hafslund E-CO. BKK trapper nå også ned virksomheten.

– Vi utsetter det som kan utsettes uten at det får store konsekvenser for sikker drift. Det er sikker drift som prioriteres, sier divisjonssjef Erik Skorve i BKK Produksjon til Energiteknikk.

– Vi har lagt opp et ganske strengt regime, selvfølgelig basert på råd fra Folkehelseinstituttet og andre, som vi har utviklet videre til å tilpasse oss, der vi har færrest mulig kontaktpunkter mellom mennesker. Vi reduserer transport av personell til et absolutt minimum for å redusere risikoen. Planlagte arbeider som kan utsettes, de utsettes, sier Skorve.

Gjennomgår prosjektene

Selskapet har flere vedlikeholdsprosjekter og større rehabiliteringsprosjekter som er under planlegging.

– De gjennomgår vi nå med tanke på om det er forsvarlig å skyve på dem eller om det er riktig å fortsette som planlagt.

– Gjør det mye å vente litt med revisjonene, hvor stor risiko er det?

– Det er vanskelig å si noe generelt om det. Men vi har definitivt prosjekter hvor det ikke vil være tilrådelig å utsette. Ett av kriteriene er sikker drift, og da gjøres det i hvert enkelt tilfelle en risikovurdering av om det er forsvarlig å utsette. Anleggene våre er ofte av en slik karakter at man ikke kan utsette én måned, men at man da kanskje må utsette et helt år eller en lengre periode på grunn av vannhusholdning og tilkomst, sier Skorve.

Personnelsikkerhet viktigst

Dermed blir det en totalvurdering som gjøres i hvert enkelt tilfelle.

– Det er viktig å få fram at i avveiningen kommer personellsikkerhet aller høyest på listen. Og så må vi sikre drift av anleggene. Vi har en forpliktelse med hensyn til kraftforsyningen som gjør at den selvfølgelig prioriteres, sier Skorve.

BKK skal begynne å gå gjennom prosjektene i dag, tirsdag. Skorve kan ikke si hvor stor andel av revisjonene som kan utsettes.

– Nei, jeg får nøye meg med å si at der det vurderes som praktisk mulig å utsette det, så gjør vi det, sier Skorve.

Men det er ikke sikkert arbeidet med vurderingene blir avsluttet i dag.

– Det er litt tidlig ennå. Kravene som stilles til kontaktpunkter mellom mennesker har jo endret seg omtrent fra dag til dag, sier Skorve.

Avsluttet Matre-trinn

BKK har ingen pågående utbygginger i egen regi som må legges på is.

Det første trinnet av Matre-prosjektet ble nettopp ferdigstilt (se egen sak).

– Idriftsettelsen i Matre-prosjektet ble forsert frem det som var mulig, med et par dager, med veldig intensiv jobbing. Arbeidet er nå avsluttet, og vannfylling pågår, sier Skorve.