Foto: Norsk Grønnkraft

Norsk Grønnkraft har tildelt kontrakter.

Norsk Grønnkraft har engasjert Kvekroken Entreprenør fra Bjorli og Fron Bygg fra Vinstra til å utføre henholdsvis anleggsarbeider og byggearbeider i forbindelse med utbyggingen av Hinøgla kraftverk, som Energiteknikk nylig omtalte.

Prosjektet skal gi en årsproduksjon på 10,5 GWh og koste om lag 47 millioner kroner å bygge. 

Hinøgla kraftverk blir et småkraftverk som vil utnytte et fall på ca. 94 meter og få en årsproduksjon på ca. 10,5 GWh. 

Oppstarten av deler av anleggsarbeidet er planlagt til etter påske, i første omgang kabeltraséen langs Sikkildalsveien fra Øvre Vinstra kraftverk og oppover 2-2,5 km til Hinøgla kraftverk, samt skogrydding i rørtraséen.Det går fram i en melding på Norsk Grønnkrafts nettside.

– Vi hadde planlagt et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i Skåbu i inneværende uke, men i disse koronatider gjør vi naturlig nok ikke det. Vi vil forsøke å informere så godt som mulig digitalt og så får vi komme tilbake med et slikt møte når koronasituasjonen forhåpentligvis roer seg noe ned. I forbindelse med selve anleggsarbeidet er det med folkehelseinstituttets anbefalte hygiene- og avstandsråd ingen grunn til å frykte noen smittefare, sier daglig leder Rune Skjevdal i meldingen.

Kraftverket eies av Opplandskraft DA, som er eid av Hafslund E-CO (75 prosent) og Akershus Energi (25 prosent).