Foto: Statkraft

Regjeringen vil før sommeren legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft.

— Fremtidig utvikling av vindkraft på land trenger et forutsigbart rammeverk, og bedre lokal og regional forankring. Derfor vil vi legge frem en stortingsmelding om saken, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet går nå gjennom konsesjonsbehandlingen med mål om å forbedre og se på innstramminger av dagens praksis.

— Meldingen skal se grundig på hele konsesjonssystemet for vindkraft. Jeg vil i arbeidet med meldingen lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter og andre. Jeg vil lære av erfaringer med dagens konsesjonsordning, og innhente forslag til endringer, sier Bru.

Olje- og energiministeren vil, som en del av arbeidet med meldingen, besøke Dalane og Fosen for å lytte til lokale erfaringer med konsesjonsbehandling. Dette er områder med mye vindkraftutbygging.

Som Energiteknikk meldte i går, ble dagens innspillsmøtet om vindkraft i Olje- og energidepartementet avlyst for å hindre Korona-smitte.