I tillegg til statlig investeringsstøtte foreslår Agder Energi-sjef Steffen Syvertsen både redusert grunnrenteskatt, endrede avskrivningsregler og økt bruk av direktekjøp for å øke aktiviteten i kraftsektoren som følge av korona-krisen. Foto: Agder Energi

Agder Energy-sjef Steffen Syvertsen foreslår direkte investeringsstøtte for kraftprosjekter. Hafslund E-CO-sjef Finn Bjørn Ruyter tror det blir for byråkratisk og tidkrevende, og sverger til lavere grunnrenteskatt.

Steffen Syvertsen har spilt inn de samme forslagene til regjeringen, noe også bransjeorganisasjonen Energi Norge har gjort. Syvertsen har i tillegg tatt til orde for at for at myndighetene gir kontantstøtte på en del av investeringsbeløpet for nett og kraftverk. – Da vil vi kunne sette i verk mange tiltak innenfor...
Artikkelen er 773 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..