Skisse av batterifabrikken som planlegges bygget i Mo i Rana. Illustrasjon: Rambøll

Har søkt Statnett om å få ta ut 300 MW.

Oppdatert med omsøkt uttak til produkjsonslinje og innmating fra vindkraftverk

Rambøll har inngått en rammeavtale med Freyr for levering av rådgivertjenester for konseptutvikling, planlegging og prosjektering av den planlagte batterifabrikken i Rana kommune i Nordland.

Avtalen inkluderer tjenesteområder som bygg, arkitektur, vann, logistikk, infrastruktur, miljø og helse og energi, skriver Rambøll i en pressemelding.

Fabrikken, som Energiteknikk tidligere har omtalt, skal i hovedsak produsere litiumbatterier til elbiler, marine- og energilagringsapplikasjoner.

Folk fra Sintef, NTNU og samt Siemens er også involvert i prosjektet.

I bestillinger av nettkapasitet i Mo industripark som Freyr har sendt til Statnett, går det fram at fabrikken planlegges med et uttak på til sammen 300 MW, og et samlet årlig uttak på 2,4 TWh. Det blir trolig et relativt jevnt uttak av kraft, ifølge søknaden.

Det søkes om tilknytning i to faser. Den første, på 150 MW, skal ha tilknytning tidligst i mai 2022. Den andre, på ytterligere 150 MW, er det søkt om uttak for fra tidligst mai 2023.

I tillegg er det søkt om å få ta ut 25 MW (180 GWh/år) til en pilotlinje fra juni 2021.

Kraften skal etter planen tas fra Rana trafo, går det fram av bestillingen på nettkapasitet, som Energiteknikk har sett.

Prosjektet omfatter også en vindpark som har vårt planlagt på 600 MW på Sjonfjellet i Rana og Nesna kommuner i Nordland, men den har de ennå ikke fått konsesjon til å bygge.

I en søknad til Statnett har Freyr søkt om å få koble på 500 MW (2 TWh/år) vindkraft fra Sjonsfjellet, fra begynnelsen av 2023 og så gradvis opptrapping til full produksjon i slutten av 2023 eller begynnelsen av 2024.